Arion utworzy dzienny dom opieki medycznej

0
975


Spółka Arion Szpitale realizuje projekt dotyczący utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Tarnogrodzie. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 993 125 zł i obejmuje dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 837 005,75 zł oraz ze środków dotacji celowej udzielanych z budżetu państwa w kwocie 126 119,25 zł, natomiast 30 000 zł stanowi wkład własny.

Projekt obejmuje przystosowanie pomieszczeń do potrzeb pacjentów Domu i realizację programu wsparcia przez 18 miesięcy. Przez kolejne 3 lata Arion będzie prowadzić placówkę, zachowując trwałość rezultatów i produktów.

Świadczenia w placówce udzielane będą osobom niesamodzielnym, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie pod opieką ambulatoryjną, ale nie wymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w trybie stacjonarnym oraz pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.  Będą to osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Placówka będzie zapewniała opiekę przez 8 godzin dziennie. Będzie także zapewniała wsparcie zespołu terapeutycznego, działania edukacyjne i coachingowe dla rodzin pacjentów.

Arion prowadzi szpital w Gostyninie, a także Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmujący szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie i poradnię we Frampolu oraz Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej. Do Grupy Arion Szpitale należy także EvaClinic z Warszawy, prowadząca 20-łóżkowy szpital, wyposażony w blok operacyjny i oddział intensywnego nadzoru, oraz poradnię specjalistyczną.