ArtMedik nowym właścicielem Szpitala Kieleckiego

0
924

ArtMedik będzie nowym właścicielem Szpitala Kieleckiego im. Św. Aleksandra. Spółka ta prowadzi od trzech lat szpital w Jędrzejowie. Drugim oferentem w Kielcach była spółka Arion-Med z Lublina.

Szpital w Kielcach został przekształcony w spółkę w roku 2006. Władze miast zdecydowały o sprzedaży udziałów placówki ze względów ekonomicznych. W czerwcu 2011 radni podjęli uchwałę zezwalającą władzom miasta na sprzedaż udziałów szpitala. W innej uchwale zgodzili się na możliwość przekazania udziałów – w formie darowizny – samorządowi województwa świętokrzyskiego. Według planów zarządu województwa, lecznica mogłaby stać się zapleczem klinicznym dla wydziału lekarskiego, który w przyszłości ma powstać na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Te plany jednak nie doszły do skutku i ostatecznie sprzedano udziały prywatnego inwestorowi.

Spółka ArtMedik przejmie prowadzenie szpitala od 1 stycznia 2012 roku. W planach jest modyfikacja profilu działalności, między innymi utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego, na co NFZ deklaruje środki. Artmedik deklarowała także prowadzenie oddziału wewnętrznego, który niedawno został w tej placówce zamknięty. W sumie miasto oczekiwało deklaracji inwestycji o wartości około 20 mln zł.

NZOZ Św. Aleksandra posiada 151 łóżek oraz 35 łóżek noworodkowych. Rocznie leczy 12-13 tys. osób. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi ponad 23 mln zł. Szpital prowadzi oddziały: położnictwa i ginekologii, neonatologii, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, a także poradnie specjalistyczne.

ArtMedik sp. z o.o. wygrała przetarg na dzierżawę szpitala w Jędrzejowie w marcu 2008 roku.  Szpital prowadzi od lipca 2008.  Umowa została zawarta na 40 lat. Spółka płaci powiatowi 60 tys. zł czynszu miesięcznie. Spółka w Jedrzęjowie przeprowadziła inwestycje, m in rozbudowała szpitalny oddział ratunkowy. Ponad 99 proc. udziałów w spółce posiada Rafał Mariusz Chaiński.