Ascencid FIZ InMedica inwestuje w medycynę

0
998

Ascendis FIZ InMedica, pierwszy na polskim rynku fundusz medyczny uruchomiony przez Secus Asset Management SA, inwestuje w spółki prowadzące działalność medyczną. Pierwsza transakcja dotyczyła Centrum Medycznego Małgorzata, specjalizującego się w onkologii. Wartość transakcji wynosiła 5,5 mln zł.

To pierwsza inwestycja funduszu, który chce czynnie uczestniczyć w procesie komercjalizacji jednostek służby zdrowia w perspektywie 24 – 36 miesięcy.

– Interesują nas nie tylko placówki onkologiczne, chociaż te są najbardziej interesujące ze względu na możliwość uzyskania środków z NFZ na oferowane usługi – mówi Jacek Rzeźniczek, z Departamentu Zarządzania Portfelami Secus Asset Management. – Prowadzimy rozmowy z kolejnymi podmiotami, w które chcemy zainwestować, ale na tym etapie negocjacji nie ujawniamy ich nazw.

Centrum Medyczne Małgorzata prowadzi działalność w Częstochowie i w Śremie. W Częstochowie posiada Ośrodek Kompleksowej Diagnostyki, Leczenia Piersi i Chorób Nowotworowych, z pracownią mammografii i USG. W Śremie prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy, mieszczący się w zmodernizowanym budynku dzierżawionym od śremskiego szpitala. Przy szpitalu działa również centrum onkologii klinicznej oraz centrum kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób piersi i schorzeń nowotworowych. Dotychczas jedyną właścicielką Centrum była Małgorzata Anykiel.

– Przejmując 51 procent udziałów planujemy przeprowadzić proces restrukturyzacji, który pozwoli na dynamiczny wzrost rentowności i docelowo wprowadzić spółkę na New Connect w 2012 roku – mówi Jacek Rzeźniczek.
Strategia inwestycyjna Funduszu InMedica skupi się na zakupie akcji i udziałów w spółkach działających na rynku ochrony zdrowia i opieki medycznej. Są to inwestycje w firmy o zróżnicowanym profilu oferowanych usług, posiadające znaczną liczbę placówek, które aby dalej rozwijać swoją działalność i poszerzać ofertę potrzebują kapitału.

– Wartość środków w portfelu funduszu będzie dostosowywana do ilości i terminów projektów do realizacji – podkreślają przedstawiciele Ascendis FIZ InMedica. – Z biznesowego punktu widzenia inwestowanie w placówki sprofilowane na przykład na działania onkologiczne naszym zdaniem okaże się opłacalne. Dlatego właśnie w takie specjalistyczne jednostki, które mają duże perspektywy, będziemy lokować kapitał.

W tej chwili rocznie na leczenie jednego chorego na nowotwór, budżet państwa przeznacza niecałe 4000 zł. Nakłady te muszą się zwiększyć, gdyż Unia Europejska nakłada na Polskę obowiązek przedstawienia programu, który zwiększy skuteczność leczenia nowotworów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że w ciągu najbliższych 15 lat z różnymi odmianami chorób nowotworowych zmagać się będzie co czwarty Polak. Dlatego coraz częściej powstają prywatne zakłady opieki zdrowotnej skupiające się na leczeniu onkologicznym. Z roku na rok, systematycznie, wzrastają kwoty przyznawane przychodniom i oddziałom szpitalnym na walkę z rakiem.