Badanie: prywatna opieka medyczna jest potrzebna i oceniana pozytywnie

0
389

Prywatna opieka medyczne jest potrzebna, i to zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla pacjentów. Polacy mają o niej dobrą opinię (twierdzi tak połowa zapytanych), ale wiedza na temat zasad jej funkcjonowania jest niewielka – wynika z badania „Polacy o prywatnej opiece medycznej”, przeprowadzonego na zlecenie Pracodawców Medycyny Prywatnej przez TNS Polska. 

Na przykład prawie dwie trzecie badanych nieprawidłowo definiuje prywatną opiekę medyczną twierdząc, że jest ona dostępna wyłącznie za dodatkową odpłatnością, a trzy czwarte jest zdania, że większość ludzi nie ma rzetelnej i pełnej wiedzy na temat zasad nieodpłatnego korzystania z prywatnej służby zdrowia.

Natomiast trzy czwarte Polaków jest przekonanych, że system ochrony zdrowia w Polsce potrzebuje zarówno publicznej, jak i prywatnej służby zdrowia a ponad trzy czwarte uważa, że przy podziale publicznych pieniędzy NFZ powinien kierować się jakością świadczonych przez placówkę usług medycznych, a nie formą jej własności.

W sytuacji, kiedy prywatna placówka podstawowej opieki zdrowotnej, przychodnia specjalistyczna lub szpital ma podpisany kontrakt z NFZ i pacjenci mogą być w niej leczeni bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale w ramach odprowadzanej już składki zdrowotnej – czyli na takich samych zasadach jak w placówkach publicznych – to placówkę prywatną chętniej wybrałoby 27 procent pytanych, natomiast publiczną – 23 procent.

Warto jednak podkreślić, że najczęściej badani odpowiadali, że wybraliby tę placówkę, w której szybciej dostaną się do lekarza, w której są krótsze kolejki (29 procent). Była to odpowiedź spontaniczna, gdyż ankieter nie odczytywał pytanym tej opcji. Widać więc z tego wyraźnie, że dla pacjentów najistotniejsza jest kwestia dostępności lekarza, a nie forma własności placówki.

Także prawie trzy czwarte badanych oceniło, że prywatny sektor medyczny – zarówno pod względem wyposażenia w sprzęt medyczny, organizacji leczenia jak i koordynacji procesu leczenia – prezentuje się lepiej niż sektor publiczny oraz tyle samo Polaków było przekonanych, że prywatne szpitale zapewniają pacjentom wyższą  jakość leczenia, oferują bardziej nowoczesne metody i technologie leczenia oraz zapewniają wyższy komfort opieki niż szpitale publiczne. Również trzy czwarte badanych było zdania, że szpitale w Polsce powinny prowadzić zarówno podmioty publiczne jak i prywatne.

Zdaniem większości badanych (76 procent) istnienie prywatnego sektora opieki medycznej jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Takie zdanie mają najczęściej osoby najmłodsze, najlepiej wykształcone i o najwyższych dochodach. Jednocześnie połowa (50 procent) uważa, że stosunek Ministerstwa Zdrowia do prywatnej służby zdrowia jest raczej negatywny niż pozytywny.

Ważnym sygnałem na rzecz podjęcia działań komunikacyjnych, których celem powinno być upowszechnienie rzetelnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania prywatnej opieki medycznej, jest informacja, że 62 procent badanych  uważa, że jest ona dostępna wyłącznie za dodatkową odpłatnością, czyli pacjent musi za nią płacić albo bezpośrednio podczas wizyty, albo poprzez wykupienie prywatnego ubezpieczenia lub abonamentu.

O tym, jak silne są stereotypowe przekonania, świadczy wyrażona przez 79 procent zapytanych opinia, że prywatna służba zdrowia jest dobrem luksusowym, przeznaczonym dla ludzi zamożnych. Takie przekonanie jest najczęściej wyrażane przez osoby w starszym wieku, najsłabiej wykształcone i o najniższych dochodach, częściej przez mieszkańców wsi niż miast.

Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 14 września 2016 roku na losowo-kwotowej próbie 1028 osób w wieku 18 i więcej lat, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). 1 procent w próbie badawczej odpowiada 315 354 osobom w wieku 18+ w populacji. Próba badawcza podzielona została na dwie grupy, w celu sprawdzenia, czy stan wiedzy różnicuje opinie badanych. Jedna grupa respondentów odpowiadała na pytania ankiety bazując na swojej dotychczasowej wiedzy na temat zasad funkcjonowania prywatnej opieki medycznej; bez wyjaśniania tych zasad (n=516). Druga natomiast, zanim odpowiedziała na pytania, została poinformowana o tym, na jakich zasadach funkcjonuje prywatna opieka medyczna (n=512).