Barczewo: Szpital Maltański w nowej siedzibie

0
1025


W Barczewie koło Olsztyna został otwarty Szpital Pomocy Maltańskiej. Placówka pełniąca funkcję zakładu opiekuńczo-leczniczego będzie mogła przyjąć jednorazowo 67 obłożnie chorych pacjentów, w tym 15 wymagających przewlekłej wentylacji medycznej i około 40 w stanie wegetatywnym.

Aktualnie znajduje się tutaj 30 łóżek dla pacjentów wymagających stacjonarnej całodobowej opieki i kontynuacji leczenia, którzy przebyli ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego oraz nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Placówka powstała w budynku po byłym szpitalu zakaźnym. Modernizacja zabytkowego obiektu kosztowała około 12 mln zł i była częściowo finansowana ze środków unijnych. Do Barczewa został przeniesiony szpital funkcjonujący od 2004 roku w Olsztynie, na terenie obecnego Szpitala Uniwersyteckiego. Dzięki zmianie siedziby rozszerzył zakres oferowanych usług.

W nowej siedzibie do dyspozycji pacjentów są 2- i 3-łóżkowe pokoje, wyposażone w nowy sprzęt medyczny, łóżka i szafki trzyłóżkowe, a także dział rehabilitacji, sale terapii zajęciowej i sale dziennego pobytu. Pracują tutaj między innymi fizjoterapeuci, psychologowie, logopedzi oraz lekarze wielu specjalności. Placówka rozwija także działalność w zakresie wolontariatu.

Powiat olsztyński przekazał nieruchomość w Barczewie Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w użyczenie na 20 lat. Fundacja prowadzi także domy pomocy społecznej i ośrodki wspierające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.