Będą kolejne zmiany w teleporadach w POZ

0
251

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało kolejne zmiany dotyczące udzielania teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt rozporządzenia w tej sprawie mówi o tym, że udzielanie teleporady będzie dotyczyć tylko pacjentów w wieku od 7 do 64 lat.

Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, dołączonej do projektu, rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej „wrażliwych” grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby zdrowotne.

Skutkiem tych zmian ma być zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z właściwym personelem medycznym oraz ograniczenie sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadku dzieci oraz seniorów – czytamy w OSR.

Czytaj także: Rozporządzenie dotyczące finansowania świadczeń>>>

Natomiast świadczenia dotyczące wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację będzie możliwe za pomocą teleporady dla wszystkich grup pacjentów.

Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie 1 marca 2021 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 lutego 2021 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 5-ciu dni.