Będzie mniej obowiązkowych badań dla sportowców

0
596

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego przepisy w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej proponuje ograniczenie liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu.

Do decyzji lekarza orzekającego pozostawiono natomiast możliwość zlecenia wykonania innych niż określone w rozporządzeniu badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika .

Rozwiązanie to pozwala na dostosowanie zakresu badań, z uwzględnieniem ekonomiki postępowania oraz indywidualnych okoliczności i potrzeb wynikających ze stanu zdrowia konkretnego zawodnika – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Czytaj także: Lekarz POZ oraz specjalista wydadzą orzeczenie dla sportowca>>>

Projekt stanowi nowelizację rozporządzenia wydanego na  podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zmiany w rozporządzeniu wprowadzono z uwagi na procedowaną równolegle zmianę rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Zmiany mają zapewnić spójność i jednolitość przepisów dotyczących zakresu oraz częstotliwości przeprowadzania badań osobom uprawiającym sport oraz zamierzającym rozpocząć uprawianie sportu.

Uwagi do rozporządzenia można przekazywać do 31 stycznia 2019 roku.

Link do rozporządzenia.