Będzie mniej obowiązkowych badań dla sportowców

0
359

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zakłada zmniejszenie liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. Badania będą wykonywane nie co 6, a co 12 miesięcy.

Jednocześnie, do decyzji lekarza orzekającego pozostawiono możliwość zlecenia wykonania innych niż określone w  rozporządzeniu badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika, niezbędnych do wydania orzeczenia.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że proponowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia dostępności badań specjalistycznych dla osób uprawiających lub zamierzających uprawiać sport, z zachowaniem niezbędnego bezpieczeństwa udziału we współzawodnictwie sportowym. Tym samym usunięte zostaną nadmierne przeszkody formalne w uprawianiu sportu, czyli między innymi konieczność powtarzania badań co 6 miesięcy.

Podkreślono także, że orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Natomiast do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 października 2018 roku. Uwagi można przekazywać do 6 listopada 2018.