Będzie nowa specjalizacja: chirurgiczna asysta lekarza

0
76

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia przewiduje wprowadzenie nowej specjalizacji w ochronie zdrowia – chirurgicznej asysty lekarza. W dziedzinie tej szkolenia będą mogli odbywać ratownicy medyczni oraz pielęgniarki. 

Chirurgiczny asystent lekarza będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych, którymi nie będzie się musiał zajmować lekarz. Będzie asystował przy stole operacyjnym oraz wykonywał pewne czynności przy pacjencie po zabiegach chirurgicznych.  

Chirurgiczni asystenci będą posiadali wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczną pomoc i asystę podczas zabiegów operacyjnych oraz podczas prowadzenia leczenia chorych przebywających w warunkach szpitalnych, pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty. 

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe>>>

Asystenci tacy będą mogli odciążyć chirurgów, szczególnie chirurgów ogólnych, których obecnie jest zbyt mało, a średnia wieku aktywnych zawodowo lekarzy tej specjalności wynosi 60 lat.  

Potrzebę wprowadzenia tzw. medycznych zawodów wspierających porusza raport „Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem” Pracodawców Medycyny Prywatnej i firmy Deloitte, który podkreśla, że zawody takie mogą być istotnym wsparciem dla systemu ochrony zdrowia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lipca 2021 roku.  

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni. 

Link do projektu>>>