Będzie pilotaż opieki nad pacjentami z niewydolnością serca

0
173

9 marca 2019 wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca. Realizacja pilotażu będzie trwać 24 miesiące.

Programem zostanie objętych nie więcej jak 5000 osób z rozpoznaniem niewydolności serca. Program obejmie świadczenia realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu szpitalnym (na I i II poziomie referencyjnym) i rehabilitacji leczniczej.

Rozliczenie świadczeń realizowanych w ramach programu będzie się odbywać za pomocą stawki kapitacyjnej w przypadku lekarza POZ (12,23 zł za miesiąc za osobę) oraz pielęgniarki POZ (3,32 zł za miesiąc za osobę), a także za pomocą opłaty za usługę według taryfy świadczeń – w AOS do wysokości 159 zł za miesiąc na osobę i w leczeniu szpitalnym – do wysokości 5813 zł za miesiąc na osobę.

Rozliczenie będzie także realizowane według wagi punktowej produktu w rehabilitacji kardiologicznej lub w warunkach domowych (70 punktów za osobodzień) i za pomocą dodatku motywacyjnego dla realizatora programu oraz dodatku za koordynację przekazywanego ośrodkom koordynującym.

Czytaj także: Weszło w życie rozporządzenie o pilotażu w opiece onkologicznej>>>

Ośrodkami koordynującymi w programie pilotażowym będą: Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Celem programu będzie wczesne wykrywanie niewydolności serca i określenie jej etiologii, spowolnienie postępu niewydolności serca, optymalne wykorzystanie zasobów dostępnych w leczeniu szpitalnym w opiece nad osobami z niewydolnością serca przez wdrożenie systemu referencyjności oraz poprawa długości i jakości życia osób z niewydolnością serca i ograniczenia liczby zaostrzeń.