Będzie pilotaż w zakresie opieki onkologicznej

0
1041

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego sieci onkologicznej na terenie wybranych województw – dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Projekt zawiera między innymi wykaz placówek biorących udział w pilotażu.

Wykaz ośrodków, stanowiący załącznik do projektu, zawiera 15 placówek. Z województwa dolnośląskiego są to placówki I poziomu: Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izer-Med Sp. z o. o. w Szklarskiej Porębie, Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie , Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju, Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oraz ośrodki współpracujące II poziomu: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oraz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Z województwa świętokrzyskiego w pilotażu wezmą udział: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich jako ośrodki I stopnia oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze jako ośrodek II stopnia.

Rozwiązania organizacyjne zaproponowane w projekcie przygotowane zostały w oparciu o
założenia dokumentu pod nazwą „Koncepcja Organizacji i Funkcjonowania Krajowej Sieci
Onkologicznej”, opracowanego przez zespół ekspercki powołany przez ministra zdrowia.

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania
modelu opartego na sieci ośrodków onkologicznych, w której skład wejdą: wojewódzki
ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II  poziomu. Ich zadaniem będzie zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej w pięciu wybranych
typach nowotworów złośliwych – nowotworze gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego,
piersi i płuca. Dobór ten nie jest przypadkowy, pilotażem objęto bowiem nowotwory złośliwe o największej częstości zachorowań i zgonów w Polsce.

Uwagi do projektu można przekazywać do 2 listopada 2018 roku.