Będzie prawie 8 tysięcy miejsc na studiach lekarskich

0
365

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko dentystyczny na rok akademicki 2018/2019. Limity te wynoszą w przypadku kierunku lekarskiego – 7816 miejsc, a w przypadku kierunku lekarsko-dentystycznego – 1395 miejsc.

Spośród 7816 miejsc na kierunku lekarskim 4678 dotyczy studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim, 1277 miejsc dotyczy studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim, natomiast 1861- studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w języku innym niż polski.

Najwięcej miejsc na kierunku lekarskim zostało przyznanych Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach – 680, Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi – 630 (w tym 120 miejsc finansowanych przez MON) oraz Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu – 550. Najwięcej miejsc dla cudzoziemców zaplanowano na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu – 17, a najwięcej miejsc na studiach prowadzonych w języku innym  niż polski – na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 210.

Spośród 1395 miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym 823 miejsca dotyczą studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim, 258 miejsc dotyczy studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim, a 314 – studiów w innym języku niż polski (zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych).

Najwięcej studentów na ten kierunek mogą przyjąć: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 125, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 120 oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – 72. Najwięcej miejsc na studiach obcojęzycznych zaplanowano na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie – 80 oraz na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach  i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – po 36.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać w ciągu 30 dni od jego otrzymania, nie później niż do 2 maja 2018 roku.