Beskidzkie Centrum Medyczne: nowe usługi w poradni okulistycznej

0
1008


Beskidzkie Centrum Medyczne z Bielska Białej rozszerzyło zakres usług poradni okulistycznej o dobór miękkich soczewek kontaktowych. W ramach usługi poradnia zapewnia badanie wzroku, instruktaż postępowania z soczewkami oraz zestaw startowy.

Centrum oferuje konsultacje specjalistyczne w kilkunastu poradniach, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, medycynę pracy oraz leczenie szpitalne.

Centrum oferuje usługi komercyjne oraz finansowane przez NFZ.  Kontrakt placówki z NFZ na rok 2014 ma wartość 16 316 041,60 zł i dotyczy leczenia szpitalnego w zakresie ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii oraz okulistyki, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Beskidzkie Centrum Medyczne działa od 1997 roku. W 2001 r. powstał szpital zabiegowy z zapleczem diagnostycznym i poradniami specjalistycznymi. Centrum zaczynało od wykonywania drobnych zabiegów w ramach „chirurgii jednego dnia”. W kolejnych latach w miarę rozwoju bazy lokalowej, pozyskiwania specjalistów i doposażenia w sprzęt i aparaturę zakres zabiegów był stopniowo rozszerzany.

Centrum posiada dwie placówki: przy ulicy Młodzieżowej 21 (szpital i przychodnia) oraz Dąbrowskiego 3/1 (przychodnia). Centrum prowadzi spółka z o.o., zarejestrowana w roku 2001. Prezesem spółki jest Leszek Berezowski.