Bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia 

0
217

Pozytywne jest to, że w Krajowym Planie Odbudowy położony jest duży nacisk na diagnostykę, ponieważ bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia. Wydzielenie budżetu przeznaczonego na ten cel oraz zwiększenie nakładów to dobry pomysł – mówił Jakub Swadźba, prezes zarządu spółki Diagnostyka, członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, podczas panelu dyskusyjnego w ramach VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. 

Panel nosił tytuł “Krajowy Plan Odbudowy – jak dobrze wydać unijne pieniądze na zdrowie” i prowadzona w jego ramach dyskusja dotyczyła mechanizmów wykorzystania środków grantowych i dotacji oraz możliwości wsparcia z puli KPO zmian systemowych, w tym dotyczących organizacji lecznictwa szpitalnego. 

Prezes Swadźba przypomniał, że wydzielenie ze środków przeznaczonych na świadczenia udzielane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej finansów na badania diagnostyczne to nie jest nowy pomysł. 

-Już kilka razy próbowano wprowadzić tego typu rozwiązania, ale napotykały one na opór lekarzy. W tej chwili lekarze nie są zainteresowani zlecaniem badań, gdyż to uszczupla ich budżet. Gdy zostaną na ten cel przeznaczone określone środki, które niewykorzystane po prostu przepadną, na pewno podejście lekarzy do tej sprawy się zmieni- wyjaśniał.  

Przykłady bezpośredniego finansowania procedur diagnostyki laboratoryjnej to finansowanie badań genetycznych, niezbędnych w spersonalizowanym leczeniu onkologicznym, oraz badania cytologii ginekologicznej.  

-Przydałoby się finansowanie badań genetycznych w szerszym zakresie, na przykład w ramach programu chorób rzadkich – mówił prezes Swadźba, który jako przykład produktu finansowanego bezpośrednio z budżetu podał także program Profilaktyka 40 PLUS, który ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. Zwrócił jednak uwagę, że program ten wszedł w życie bardzo szybko i nie wiadomo, jak będzie w praktyce wyglądała jego realizacja. 

Czytaj także: Można lepiej spożytkować zasoby prywatnego sektora ochrony zdrowia >>>

W przypadku tego programu wyniki będą bezpośrednio raportowane przez wszystkie laboratoria do jednego wspólnego systemu opieki zdrowotnej. Po raz pierwszy tak się stało w przypadku raportowania wyników testów w kierunku wirusa Sars-CoV-2. 

-Całe środowisko diagnostów laboratoryjnych postuluje, aby wszystkie świadczenia diagnostyki laboratoryjnej były odrębnie finansowane, wówczas nie byłyby dla placówek kosztem, ale przychodem – wyjaśniał Jakub Swadźba. – Takie rozwiązanie nie wymaga inwestycji. Punkty pobrań i laboratoria funkcjonują, tylko spółka Diagnostyka ma tysiąc punktów pobrań, które działają prawie w każdym większym mieście, razem z innymi większymi i mniejszymi laboratoriami, ogólnopolskimi i lokalnymi tworzy to sieć, która może z powodzeniem realizować dużą liczbę badań. Dzięki tym placówkom pacjenci mogą komercyjnie wykonać badania, na które nie otrzymują zlecenia od lekarza oferującego świadczenia w ramach NFZ. Badania takie mogłyby więc być finansowane bezpośrednio ze środków publicznych. Jest to rozwiązanie, które występuje w większości krajów na świecie – dodał prezes Swadźba, który wspomniał także o patomorfologii i programie JG Pato, którego wadą jest pojawiająca się nadmierna centralizacja. 

Dyskusja podczas panelu dotyczyła także planowanych zmian w szpitalnictwie. 

Piotr Buszman, kierownik Katedry Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik ds. badań przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland, mówił o wpływie scentralizowanego leczenia szpitalnego na prywatny sektor ochrony zdrowia. 

-Dobra opieka medyczna powinna być dostępna dla jak najszerszego grona pacjentów. Lepsze efekty przynosi nie centralizacja, ale kierowanie się właśnie kryterium dostępności. Dzieląc środki z Krajowego Planu Odbudowy, powinniśmy bazować na kryteriach jakościowych. Warto wesprzeć te ośrodki, które mają bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o efektywność leczenia, oraz te, które potrafią rozpoznać chorobę na wczesnym etapie – mówił. 

Bolesław Piecha, poseł RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia przypomniał, że scentralizowanie szpitalnictwa i utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali ma rozwiązać problem nieskoordynowanej struktury właścicielskiej. Wspomniał także o ustawie o jakości w ochronie zdrowia a także o tym, że część szpitali może zostać przekształcona w zakłady opieki długoterminowej. 

Jednym z problemów w ochronie zdrowia jest niedobór kadr medycznych. Z analiz Ministerstwa Zdrowia wynika, że największy niedobór będzie najbliższych latach dotyczył lekarzy chorób wewnętrznych, chirurgów, pediatrów, pulmonologów oraz specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa. Poprawa może nastąpić w radiologii, kardiologii, psychiatrii oraz anestezjologii. 

Według Andrzej Cisło, wiceprezesa Naczelna Rady Lekarskiej, problem braku lekarzy można rozwiązać, zwiększając atrakcyjność pracy w ochronie zdrowia i atrakcyjność całego systemu.  

-Może w tym celu należałoby dopuścić takie rozwiązania, jak na przykład dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne lub dopłacanie do świadczeń – mówił. 

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych, który ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafić do rodzimych firm oraz poprawić jakość życia Polaków i konkurencyjność gospodarki. 

Jednym z obszarów objętych odbudową ma być ochrona zdrowia. Przeprowadzane w ramach KPO reformy mają zapewnić efektywność, dostępność i jakość świadczeń opieki zdrowotnej. System ma także zapewnić szybkie reagowanie na zagrożenie epidemiczne. 

Częścią reform w ramach KPO ma być wzmocnienie potencjału uczelni medycznych i podmiotów leczniczych, które biorą udział w kształceniu kadr medycznych, a także sektora badań naukowych i sektora farmaceutycznego. 

W ramach Planu będą realizowane inwestycje w centra opieki wysokospecjalistycznej oraz dotyczące transformacji cyfrowej w ochronie zdrowia. 

Na KPO zostanie przeznaczone 4,5 mld euro, 4,1 mld euro będzie pochodzić z części grantowej, reszta – z części pożyczkowej. 

Priorytetowo w zakresie dostępu do środków finansowych będą traktowane takie dziedziny medycyny jak choroby zakaźne, onkologia, kardiologia, psychiatria, pediatria, geriatria, opieka długoterminowa, choroby układu oddechowego oraz anestezjologia i intensywna terapia. 

W panelu dyskusyjnym brali także udział: Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Jerzy Gryglewicz, ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków. 

VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbywa się od 14 czerwca do 16 czerwca w2021, w formule hybrydowej. Na program wydarzenia składa się kilkadziesiąt sesji w sześciu głównych blokach tematycznych, takich jak polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, e-Zdrowie oraz edukacja.   

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP.   

Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem tego wydarzenia.   

Szczegółowe informacje na temat Kongresu Wyzwań Zdrowotnych znajdują się na stronie www https://www.hccongress.pl/2021/pl.