Bezpłatne seminarium: systemy informacyjne w służbie zdrowia

0
879

21 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbędzie się bezpłatne seminarium z cyklu Medica Info  pod tytułem „Systemy informacyjne w służbie zdrowia – aspekty technologiczne i prawne”.

W programie spotkania znajdą się między innymi takie zagadnienia jak systemy informacyjne służby zdrowia – ocena funkcjonowania i planowane wdrożenia oraz niedoskonałości systemów informacyjnych sektora ochrony zdrowia. Omówione zostaną problemy wdrażania szpitalnych systemów IT finansowanych ze środków unijnych. Przedstawione zostaną także przykłady rozwiązań, takie jak Świętokrzyski System Informacji Medycznej jako zintegrowana platforma wymiany danych medycznych czy zaawansowana aplikacja informatyczna wspierająca system informacyjny ochrony zdrowia – Electronic Health Record.

Prowadzący seminarium omówią także aspekty prawne systemów informacyjnych sektora medycznego, najważniejsze rozwiązania w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (obowiązującej od grudnia 2015), a także realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z grudnia 2014 roku dotyczącego rejestrów medycznych (określanie zakresu przedmiotowego rejestrów oraz utworzenie katalogu przetwarzanych w nich danych).

Jednym z poruszanych zagadnień będą też umowy z NFZ oraz ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo danych medycznych przy outsourcingu usług medycznych do firm zewnętrznych oraz procedury ochrony danych w przypadkach śmierci pacjentów.

Dzięki formularzowi na stronie internetowej organizatora można zgłosić bezpłatny udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl

Szczegółowy program znajduje się na stronie: http://www.cpi-sk.pl

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 87.