Bielsko-Biała: nowe usługi w Beskidzkim Centrum Medycznym

0
867

Beskidzkie Centrum Medyczne z Bielska-Białej rozszerzyło zakres oferowanych usług o leczenie zeza oraz niedowidzenia u dzieci oraz o badania kierowców. Oferowane świadczenia są komercyjne.

Nowo otwarty gabinet leczenie zeza i niedowidzenia u dzieci oferuje pomiar kąta zeza, badania stanu obuocznego widzenia i stopnia niedowidzenia oraz sprawności konwergencji. W poradni wykonywane są także ćwiczenia wzroku.

Pracownia badań psychologicznych kierowców oferuje badania kierowców amatorów i zawodowców, zarówno podstawowe jak okresowe i kontrolne, a także kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i innych.

Beskidzkie Centrum Medyczne oferuje konsultacje specjalistyczne w kilkunastu poradniach, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, medycynę pracy oraz leczenie szpitalne.

Centrum oferuje usługi komercyjne oraz finansowane przez NFZ.  Kontrakt placówki z NFZ na rok 2016 ma wartość 16,2 mln zł i dotyczy leczenia szpitalnego w zakresie ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii oraz okulistyki, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Beskidzkie Centrum Medyczne działa od 1997 roku. W 2001 roku powstał szpital zabiegowy z zapleczem diagnostycznym i poradniami specjalistycznymi. Centrum zaczynało od wykonywania drobnych zabiegów w ramach „chirurgii jednego dnia”. W kolejnych latach w miarę rozwoju bazy lokalowej, pozyskiwania specjalistów i doposażenia w sprzęt i aparaturę zakres zabiegów był stopniowo rozszerzany.

Centrum posiada dwie placówki: przy ulicy Młodzieżowej 21 (szpital i przychodnia) oraz Dąbrowskiego 3/1 (przychodnia). Centrum prowadzi spółka z o.o., zarejestrowana w roku 2001. Prezesem spółki jest Leszek Berezowski.