Biłgoraj: NIK pozytywnie o dzierżawie placówki Arion Szpitale

0
949


Najwyższa Izba Kontroli wypowiedziała się pozytywnie na temat procesu przekształcenia własnościowego szpitala w Biłgoraju, który trzy lata temu został wydzierżawiony spółce Arion Szpitale. W ciągu pierwszych dwóch lat od podpisania umowy aż dwanaście razy uprawnione organy państwa kontrolowały poszczególne elementy składowe całego procesu dzierżawy.

W końcu sprawa trafiła do Najwyższej Izby Kontroli, a ta pod koniec stycznia 2013 roku pojawiła się w Starostwie Powiatowym oraz biłgorajskim szpitalu. Ostatnia kontrola NIK’u była kontrolą kompleksową, obejmującą cały proces przekształceń własnościowych.

28 czerwca 2013 roku opublikowane zostały wyniki tej kontroli. NIK uznał, że powiat biłgorajski prawidłowo realizował działania związane z przekształceniem własnościowym SP ZOZ. Mimo stwierdzenia nielicznych nieprawidłowości ocena przekształcenia i proces dzierżawy wypadły pozytywnie.

Dzierżawa szpitala podyktowana była zadłużeniem placówki, które przekroczyło wartość majątku szpitala. W związku z tym starostwo powiatowe podjęło decyzję o wydzierżawieniu nieruchomości oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju. W trzecim etapie przetargu na dzierżawę szpitala w Biłgoraju została wybrana spółka Arion Szpitale, a 28 czerwca 2010 roku podpisano umowę dzierżawy na okres 25 lat.

Gruntowna restrukturyzacja szpitala oraz idące za tym ogromne zmiany w sferze zarządzania oraz zatrudnienia, spowodowała falę obaw oraz nieuzasadnionej krytyki ze strony opinii publicznej. Społeczeństwo było pełne wątpliwości, czy proces przekształcenia własnościowego SP ZOZ oraz zawarcie umowy dzierżawy był zgodny z prawem. Ostateczna opinia NIK rozwiała wątpliwości w tej sprawie.