Biomaxima: 884 tys. zł przychodów w styczniu 2012

0
913

Spółka biotechnologiczna Biomaxima osiągnęła w styczniu 2012 roku przychody w wysokość 884 tysiące złotych. Jest to o 76 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2011. Wartość wygranych przez spółkę postępowań przetargowych w styczniu 2012 roku wyniosła 297 tysięcy złotych i była wyższa o 6,4 procent w stosunku do stycznia 2011 roku.

W styczniu spółka prowadziła w dalszym ciągu rozmowy z HSG-IMIT z siedzibą w Villinge (Niemcy)w zakresie projektu rozwojowego dotyczącego automatycznych zintegrowanych analiz mikroprzepływowych do wykorzystania na specjalistycznej platformie diagnostycznej LabDisk.

Spółka – jako pierwsza na rynku polskim – jest na etapie wdrożenia do produkcji opracowanego w dziale badawczo-rozwojowym testu do wykrywania krwi utajonej FOB. Na opracowanie testu spółka podpisała umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie realizacji projektu „Opracowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania krwi utajonej FOB ” w ramach Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Kwota dofinansowania ze środków europejskich oraz dotacji celowej wyniesie 188,9 tysięcy złotych. W ostatnich dniach stycznia 2012 roku złożono wniosek o płatność końcową.

BioMaxima kontynuuje także rozpoczęte w ubiegłym roku działania konsolidacyjne sektora biotechnologicznego. Po podpisaniu w dniu 19 grudnia 2011 roku przedwstępnej umowy nabycia 100 procent udziałów w spółce Emapol Sp. z o. o. rozpoczęto rozmowy w zakresie wzajemnej współpracy handlowej. Spółka zakończyła też prace budowlane centralnego magazynu w Lublinie. Nowe centrum logistyczne, położone jest strategicznie, obok wybudowanego już i funkcjonującego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej centrum badawczo -rozwojowego. Przewidywany termin obiektu oddania do użytkowania określony jest na marzec 2012 roku.

Biomaxima jest dostawcą odczynników i testów diagnostycznych dla służby zdrowia. Stworzenie nowoczesnego zaplecza produkcyjnego jest jednym z ważniejszych punktów strategii rozwoju spółki. Firma będzie też nadal produkować odczynniki, testy i urządzenia stosowane w laboratoriach, szpitalach i gabinetach weterynaryjnych.