BioMaxima: korekta wyników finansowych

0
1005

Spółka biotechnologiczna BioMaxima skorygowała prognozę wyników finansowych za rok 2012. Zgodnie z korektą przychody spółki wyniosą 18 892 tys. zł, a nie jak prognozowano – 20 525 tys. zł.

Według komunikatu spółki negatywny wpływ na niezrealizowanie zakładanych wyników finansowych w 2012 roku miał spadek marży ze sprzedaży w przejętej spółce Emapol o ok. 3,3%,  połączenie ze spółką Emapol tuż przed okresem świąteczno-noworocznym, co skutkowało migracją systemu sprzedażowego Emapol dopiero od początku 2013 roku oraz przesunięciem części efektów synergii na rok 2013 oraz wstrzymywanie się stałych klientów BioMaxima ze składaniem zamówień w związku z pogorszeniem koniunktury w IV kwartale 2012 roku. Poza tym pod koniec roku 2012 w publicznych zakładach opieki zdrowotnej wyczerpały się środki finansowe zakontraktowane na rok 2012, co tym samym ograniczyło z ich strony skalę zamówień na odczynniki, testy i analizatory.

Na rok 2013 spółka prognozuje osiągnięcie przychodów w wysokości 24 274 tys. zł. Na wzrost przychodów w roku 2012 wpłynie między innymi sfinalizowanie zakupu spółki CEBO Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie. BioMaxima rozpoczęła też proces zdobywania rynków eksportowych. Do końca marca 2013 r. planowana jest akwizycja spółki Roco Sistem srl z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii. Większość przychodów ze sprzedaży eksportowej stanowią obroty z dotychczasowymi kontrahentami spółki Emapol.

Biomaxima działa w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Jest również dystrybutorem produktów światowych firm diagnostycznych takich jak między innymi Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Dirui. Zaopatruje prawie 1800 laboratoriów w Polsce. Eksportuje również na rynki Litwy, Łotwy, Rumunii, Francji.