Biomaxima: spadek przychodów spółki

0
1086


Spółka Biotechnologiczna Biomaxima S.A. uzyskała od stycznia do października 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 7 897 tys. zł. Było to mniej niż w analogicznym okresie roku 2011, kiedy to przychody osiągnęły 8 251 tys. zł. Spółka Biomaxima czerwcu podpisała umowę nabycia udziałów spółki Emapol. Zapowiada też kolejne akwizycje.

Rozmowy w sprawie przejęcie kolejnych podmiotów z branży diagnostyki laboratoryjnej są zaawansowane. Proces połączenia z Emapol sp. z o.o.  potrwa do końca 2012 roku.

Biomaxima w roku 2012 starała się także zdynamizować sprzedaż eksportową. We wrześniu uczestniczyła w wystawie na Ukrainie, a w październiku przygotowywano dokumenty do rejestracji produktów Biomaxima w tym kraju. Biomaxima będzie także uczestniczyć największych na świecie targach Medica w Duesseldorfie, które odbędą się w listopadzie 2012.

Wartość eksportu spółki po 10-ciu miesiącach 2012 roku wyniosła 217 tys. zł i była blisko dziesięciokrotnie wyższa od eksportu za cały 2011 rok (23 tys. zł). Udział eksportu w sprzedaży ogółem wzrósł do 2,75% przy 0,2% za 2011 rok. Wartość wygranych przez spółkę postępowań przetargowych w miesiącach okresie od stycznia do października 2012 roku wyniosła 3.617 tysięcy złotych i stanowiła 103,3 procent analogicznego okresu z roku 2011, kiedy to znaczną część wygranych postępowań stanowiły umowy trzyletnie.

W okresie od stycznia do października 2012 roku przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 7.038 tysięcy złotych, co stanowi 95,71 procent przychodów w ujęciu rok do roku. Dynamika wzrostu przychodów jest niższa od poprzednich miesięcy z uwagi na fakt, że w analogicznym okresie roku 2011 Biomaxima sprzedawała swoje produkty również do spółek zależnych Bio-Farm i Polab.

W okresie objętym raportem realizowano cele emisji. Z kwoty 7,5 mln zł pozyskanych w ramach emisji akcji serii C wydatkowano dotychczas kwotę 7.324 tys. zł na zakup spółki Emapol oraz koszty emisji. Pozostała kwota 176 tys. zł jest wydatkowana na prace badawczo-rozwojowe.

Biomaxima działa w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. Jest również dystrybutorem produktów światowych firm diagnostycznych takich jak między innymi Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Dirui. Zaopatruje prawie 1800 laboratoriów w Polsce. Eksportuje również na rynki Litwy, Łotwy, Rumunii, Francji.