Biomaxima: wzrost przychodów i zysków w roku 2011

0
912

Spółka biotechnologiczna BioMaxima osiągnęła w roku 2011 przychody w wysokości 10 512 259 zł. Były one wyższe o 46,25 procent od przychodów w roku 2010. Wypracowany zysk netto w roku 2011 wyniósł 998 953 zł i był wyższy o 85,32 procent od przychodów roku poprzedniego.

Według zarządu spółki zarówno przychody jak i wypracowany zysk netto należy uznać za zdecydowanie korzystne i zgodne z wcześniejszymi planami. Zarząd spółki jest przekonany o konieczności konsolidacji polskich firm działających na rynku i od dwóch lat skutecznie tą politykę urzeczywistnia. Ocena sytuacji rynkowej i perspektywy na następne lata wskazują na konieczność wytworzenia silniejszego ugrupowania, które będzie reprezentowało potencjał zdolny do wygrania konkurencji w wybranych segmentach rynku diagnostycznego oraz zapewni sukces w rywalizacji z bardzo mocnymi firmami międzynarodowymi.

Krokiem w realizacji tego celu jest podpisana przez spółkę 19 grudnia 2011 roku umowa przedwstępna nabycia 100 procent udziałów w Emapol Sp. z o.o. Finalizacja tej umowy nastąpi do końca czerwca 2012 roku. Z prywatnej subskrypcji akcji w ramach kapitału docelowego 11 inwestorów objęło 1.000.000 akcji serii C. Cena emisyjna wynosiła 7,50 zł za jedną akcję.

Zarząd podejmuje również wiele działań w kierunku rozwoju innowacyjności, poszerzenia asortymentu produktowego oraz wprowadzenia zaawansowanych technologii. Własny dział badań opracuje w najbliższych dwóch latach blisko 30 nowych produktów. Spółka utrzymuje również światowy trend zmierzający w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii.. Efektem tego jest podpisany 5 grudnia 2011 roku list intencyjny z niemiecką firmą, HSG-IMIT w zakresie projektu rozwojowego – automatycznych zintegrowanych analiz mikroprzepływowych do wykorzystania na specjalistycznej platformie diagnostycznej LabDisk.

Spółka w połowie 2011 roku przeniosła działalność do nowoczesnego zakładu produkcyjnego wybudowanego w Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W IV kwartale trwały intensywne prace związane z budową centralnego magazynu, który zamyka pierwszy etap inwestycji. 

Biomaxima jest dostawcą odczynników i testów diagnostycznych dla służby zdrowia. Jest notowana na NewConnect.