Biomaxima: wzrost przychodów o 46 procent

0
952

Przychody spółki biotechnologicznej Biomaxima po pierwszym kwartale 2012 roku wyniosły 2.698.085 zł i były wyższe o 46,47 procent w porównaniu do roku 2011. Wypracowany zysk netto po pierwszym kwartale 2012 roku wynosi 211.065 zł i był wyższy o 15,5 procent od ubiegłorocznego.

– W I kwartale 2012 roku zostały utrzymane tendencje zwiększonej dynamiki rozwoju działalności spółki, zarówno po stronie przychodów jak i zysku netto. W dużej mierze jest to związane z efektami synergii wynikającymi z połączenia ze spółką zależną Polab oraz przeniesieniem dotychczasowej działalności tej spółki do Lublina. Należy przy tym nadmienić, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spółka ponosi zwiększone koszty związane z uruchomieniem działalności w SSE – komentuje zarząd spółki w raporcie finansowym.

Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży spółki wzrósł w pierwszym kwartale do 2,7 procent przy 0,2 procent za rok 2011. Zarząd spółki jest przekonany o konieczności konsolidacji polskich firm działających na rynku i od dwóch lat skutecznie tą politykę urzeczywistnia. Ocena sytuacji rynkowej i perspektywy na następne lata wskazują na korzyści idące za wytworzeniem silnego ugrupowania, które będzie reprezentowało potencjał zdolny do wygrania konkurencji w wybranych segmentach rynku diagnostycznego z firmami międzynarodowymi.

Podpisana 19 grudnia 2011 roku umowa przedwstępna nabycia 100 procent udziałów w Emapol Sp. z o.o. jest milowym krokiem w dalszym rozwoju spółki. Finalizacja tej umowy sprawi, że BioMaxima stanie się liderem na rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Zarząd jest w trakcie finalizowania prywatnej emisji akcji w ramach kapitału docelowego w celu sfinansowania zakupu spółki Emapol.

Zarząd podejmuje również działania w kierunku rozwoju innowacyjności, poszerzenia asortymentu produktowego oraz wprowadzenia zaawansowanych technologii. Własny dział badań planuje w ciągu najbliższych dwóch lat opracowanie blisko 30-tu nowych produktów. Biomaxima jako pierwsza na rynku polskim wprowadza do produkcji szybki test do oznaczania krwi utajonej FOB. Utrzymuje również światowy trend zmierzający w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii. Efektem tego jest podpisany 5 grudnia 2011 roku list intencyjny z niemiecką firmą, HSG-IMIT w zakresie projektu rozwojowego – automatycznych zintegrowanych analiz mikroprzepływowych do wykorzystania na specjalistycznej platformie diagnostycznej LabDisk. Platforma diagnostyczna pozwoli na wykonywanie badań immunologicznych, biochemicznych, ekstrakcji DNA (molekularnych).

Spółka w połowie 2011 roku przeniosła działalność do nowoczesnego zakładu produkcyjnego wybudowanego w Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W I kwartale 2012 roku zakończone zostały prace związane z budową centralnego magazynu, który zamyka pierwszy etap inwestycji związany z nowoczesną infrastrukturą, niezbędną dla dalszego rozwoju spółki i prowadzonej polityki konsolidacji. Biomaxima jest dostawcą odczynników i testów diagnostycznych dla służby zdrowia. Jest notowana na NewConnect.