BioMaxima: wzrost przychodów, więcej przetargów

0
802

Spółka biotechnologiczna BioMaxima osiągnęła w miesiącach styczeń – kwiecień 2012 roku przychody ze sprzedaży o wartości 3 409 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,16 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość wygranych przez spółkę postępowań przetargowych w miesiącach styczeń – kwiecień 2012 roku wyniosła 915 tys. zł, co stanowiła 80 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2011.


Spółka kontynuuje rozpoczęte w 2010 roku działania konsolidacyjne sektora iotechnologicznego. W marcu i kwietniu przeprowadziła prywatną emisji akcji, znajdując inwestorów na milion akcji serii C po cenie emisyjnej 7,50 zł za akcję. Pozyskany kapitał pozwoli na zawarcie ostatecznej umowy nabycia spółki Emapol do 30 czerwca 2012 roku. W dalszej kolejności BioMaxima rozpocznie proces połączenia obu spółek, którego zakończenie powinno nastąpić do końca 2012 roku. Dzięki nabyciu spółki Emapol BioMaxima stanie się liderem na rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce oraz umożliwi ono wyjście spółce ze swoją ofertą na rynki zagraniczne, zwiększając tym samym udział eksportu w przychodach.

W kwietniu spółka prowadziła w dalszym ciągu rozmowy z HSG-IMIT z siedzibą w Villingen w Niemczech w zakresie projektu rozwojowego ? automatycznych zintegrowanych analiz mikroprzepływowych do wykorzystania na specjalistycznej platformie diagnostycznej LabDisk.

Spółka w bieżącym roku zamierza też zdynamizować sprzedaż eksportową. Wartość eksportu za 4 miesiące 2012 roku wyniosła 165 tys. zł i była ponad siedmiokrotnie wyższa od eksportu za cały 2011 rok (23 tys. zł). Udział eksportu w sprzedaży ogółem wzrósł do 4,8 procent przy 0,2 procent za 2011 rok.

Biomaxima jest dostawcą odczynników i testów diagnostycznych dla służby zdrowia. Jest notowana na NewConnect.