Brodnica: nowe usługi w Centrum NovaMed

0
978

Centrum Medyczne NovaMed z Brodnicy rozszerzyło zakres usług o leczenie stomatologiczne. W placówce powstał prywatny gabinet, oferujący kompleksowe usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, endodoncji.

Gabinet oferuje także kompleksową diagnostykę obrazową – RTG pantomograficzne oraz radiowizjografię punktową o małej dawce naświetlania.

NovaMed sp. z o. o. działa od 1999 roku. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje kilkanaście tysięcy pacjentów, konsultacje lekarzy specjalistów, diagnostykę (w tym między innymi endoskopię) oraz medycynę pracy. Prowadzi także Centrum Rehabilitacji, które zajmuje parter nowego bloku mieszkalnego przy ulicy Wczasowej 1B. Poza tym  NovaMed prowadzi w Brodnicy Przychodnię Rodzinną przy ulicy Cichej 23 oraz Centrum Medyczne przy ulicy Wyspiańskiego 2A, które powstało w latach 2005-2006.

Centrum oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2015 ma wartość 790 488,20 zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Kontrakt Centrum Rehabilitacji na rok 2015 wynosi 573 060 zł.