Brzeziny: certyfikat ISO szpitala

0
405

Szpital Specjalistyczny Brzeziny (Powiatowe Centrum Zdrowia)  zakończył w maju 2017 roku wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015. Spełnienie wymagań normy potwierdzili zewnętrzni audytorzy, przyznając szpitalowi certyfikat, który będzie ważny przez trzy lata.

Wcześniej szpital również zarządzał jakością według standardów ISO, ale zgodnie z normą ISO 9001:2008. Audyt, który potwierdza lub podnosi wymagania jakościowe, wprowadzając nową normę ISO szpital mógł wykonać dopiero w 2018 roku. Zrobiono to jednak przed terminem.

Nowy certyfikat obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, lecznictwa szpitalnego, ratownictwa medycznego (zespoły specjalistyczne i podstawowe), rehabilitacji leczniczej, stomatologii, diagnostyki obrazowej i tomografii komputerowej, medycyny szkolnej, endoskopii, żywienia pozajelitowego, żywienia dojelitowego oraz medycyny pracy.

Wdrożenie procedur ISO oznacza, że wszyscy pracownicy szpitala wykonują określone zadania identycznie, z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. ISO oznacza też ciągłe doskonalenie pracy szpitala, aby utrzymać certyfikat, standardy jakości muszą być cały czas podnoszone.

Wśród nowych wymagań, które wprowadza norma ISO 9001:2015, znalazło się między innymi określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które są istotne z punktu widzenia realizacji jej celów, strategii, efektów zarządzania jakością ISO (ustalenie tzw. kontekstu placówki). Wprowadzono też elementy zarządzania ryzykiem – dla każdej jednostki w szpitalu określono ryzyka i szanse. Utworzono księgę procesów zarządzania i usług medycznych.

Nowy certyfikat ISO nie jest jedynym potwierdzającym dobrą jakość usług medycznych i procedur stosowanych w szpitalu w Brzezinach. Placówka uzyskała także certyfikat jakości ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego), certyfikat OHSAS 18001 (międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), przyznano jej także Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które działa przy Ministerstwie Zdrowia.

Szpital w Brzezinach dysponuje ponad 180 miejscami dla pacjentów, którzy leczeni są na dziewięciu oddziałach, między innymi chorób wewnętrznych (z neurologią i kardiologią), chirurgii (ogólnej, onkologicznej, urazowo-ortopedycznej), ginekologiczno-położniczym, pediatryczno-neonatologicznym. Szpital prowadzi także poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne (diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej, endoskopii).

Od 2013 roku szpital w Brzezinach szpital prowadzi spółka założona przez profesora Adama Dzikiego, znanego chirurga, która kupiła od samorządu powiatowego większościowe udziały w spółce prowadzącej placówkę.

Placówka w Brzezinach znalazła się w sieci szpitali, która została opublikowana 27 czerwca 2017 roku, wśród placówek II stopnia.