Brzeziny: szpitalna spółka szuka inwestorów

0
950

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach szuka inwestorów zainteresowanych zakupem udziałów w spółce lub objęciem nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Potrzebne jest co najmniej 10-15 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury medycznej i bazy sprzętowej.

Pod uwagę brane jest również powołanie nowej spółki do prowadzenia częściowej działalności szpitalnej lub przejęcie lecznictwa szpitalnego w zarząd operatorski. Możliwe są także inne formy finansowego uczestnictwa w rozwoju Szpitala Powiatowego w Brzezinach.

Powiat, który jest stuprocentowym udziałowcem spółki prowadzącej szpital, stawia potencjalnym inwestorom kilka warunków. Dotyczą one utrzymania dotychczasowych usług medycznych i zapewnienia ich dostępności i standardów, utrzymania dotychczasowego zatrudnienia oraz utrzymania własności obiektu szpitala i jego wyposażenia.

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzezinach prowadzi działalność od lutego 2009 roku. W strukturze Powiatowego Centrum funkcjonuje NZOZ Przychodnia Rejonowa w Brzezinach i NZOZ Szpital Powiatowy w Brzezinach. Przychodnia, oprócz głównej siedziby przy ulicy Bohaterów Warszawy, prowadzi także filię w Dąbrówce Dużej. Szpital Powiatowy mieści się przy ulicy Marii Curie – Skłodowskiej. Placówka udziela świadczeń zdrowotnych w ramach 8 oddziałów szpitalnych, dwóch pododdziałów, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz poradni i gabinetów specjalistycznych. Tegoroczny kontrakt szpitala z NFZ ma wartość 27 560 805,04 zł.

Od początku istnienia spółka uzyskuje dodatni wynik finansowy i obecnie dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 4.501.000 zł w postaci 4501 udziałów w całości objętych przez Powiat Brzeziński.