Budżet NFZ na rok 2014 to plan kryzysowy

0
1075

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawcy RP

Komisja zdrowia Sejmu RP pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. Planowany budżet jest o 0,1 procent wyższy niż tegoroczny. Zdaniem Pracodawców RP jest to kryzysowy plan finansowy.

Dla pacjentów oznacza najwyżej potwierdzenie panującego od lat status quo, z którego jak wynika chociażby z Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia 2012, Polacy nie są zadowoleni. W ostatnich latach, kiedy sytuacja finansowa NFZ była znacznie lepsza, nie zreformowano systemu, nie przeprowadzono zmian tych najbardziej oczekiwanych i poprawiających dostępność do świadczeń.

Wzrost bezrobocia oraz zwolnienie tempa wzrostu płac widoczne w ostatnim roku, spowodowały spadek wpływów do budżetu NFZ, w wyniku którego szacowana dziura w budżecie płatnika na koniec tego roku może wynieść już ponad 1 mld zł. Zgodnie z planem finansowym każdy z Oddziałów Wojewódzkich NFZ otrzyma dokładnie tyle samo środków, ile miał do dyspozycji w roku poprzednim, co wynika z obowiązku ustawowego.

Cena punktu NFZ ostatni raz wzrosła w 2011 roku tylko o 1 zł (o 2 procent). Już wtedy była mocno niedoszacowana, a koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych rosną znacznie szybciej. Oznacza to, że coraz trudniej jest osiągnąć zysk pozwalający na inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny i poprawę jakości świadczeń.

Niezbędne jest wprowadzenie do systemu dodatkowych środków, co jest możliwe przy podjęciu odważnych decyzji politycznych. Nie trzeba podnosić składki zdrowotnej, można rozszerzyć bazę osób ją płacącą, należy pilnie wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, zmniejszać skalę nadużyć w systemie, ale także lepiej prowadząc pacjenta optymalizować koszty jego leczenia. Istnieje ogromna obawa, czy możliwa jest właściwa opieka medyczna przy tak niewielkich środkach finansowych w odpowiedzi na rosnące, prawidłowe  oczekiwania pacjenta.