Carolina Medical Center: projekt badawczy dla Miasta Warszawy

0
1017

Carolina Medical Center wraz z Fundacją „Multis Multum” realizuje projekt badawczy zlecony przez Urząd Dzielnicy Ursynów w Warszawie. Projekt dotyczy analizy sprawności fizycznej oraz postawy ciała dzieci z klas trzecich szkół podstawowych.

Projekt jest realizowany od 22 maja do 20 czerwca 2013 roku. Badaniami są objęte dzieci ze szkół działających na ternie dzielnicy Ursynów. W ramach projektu zostaną także opracowane wytyczne dotyczące podnoszenia sprawności fizycznej oraz korekcji ewentualnych wad postawy dzieci.

Badania są kontynuacją projektu, który ma na celu objęcie w roku szkolnym 2012/2013 oceną wszystkie dzieci z klas trzecich ursynowskich szkół podstawowych. Badania i testy obejmują ocenę postawy ciała, chodu na ścieżce podometrycznej, sprawności fizycznej – test Functional Movement Screenin, postawę funkcjonalną kręgosłupa z wykorzystaniem elektronicznego urządzenia Medi Mouse.

Carolina Medical Center specjalizuje się w medycynie sportowej i ortopedii. Oferuje konsultacje lekarzy specjalistów z ortopedii i chirurgii dziecięcej, pełną diagnostykę obrazową i funkcjonalną, fizjoterapię, leczenie zachowawcze. Prowadzi ambulatorium urazowe dla dzieci i młodzieży oraz szpital liczący 36 łóżek, który posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Carolina Medical Center jest Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Baletu Narodowego.

Od 2010 roku klinika działa w nowej siedzibie przy ulicy Pory 78 na warszawskim Mokotowie. Placówkę prowadzi spółka Sport Medica S.A.