Carolina Medical Center: świadczenia dla pacjentów Lux Med.

0
868


Carolina Medical Center udziela świadczeń ortopedycznych dla pacjentów Lux Med. wiadczenia dotyczą osób do 18 roku życia, zgłaszających się do Lux Medu w ramach dyżuru ambulatoryjnego, które kierowane są do Carolina Medical Center przez lekarza.

Podobne usługi Carolina Medial Center świadczy dla pacjentów Medicover.

Carolina Medical Center specjalizuje się w medycynie sportowej i ortopedii. Oferuje konsultacje lekarzy specjalistów z ortopedii i chirurgii dziecięcej, pełną diagnostykę obrazową i funkcjonalną, fizjoterapię, leczenie zachowawcze. Prowadzi ambulatorium urazowe dla dzieci i młodzieży oraz szpital liczący 36 łóżek, który posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Carolina Medical Center jest Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Baletu Narodowego.

Lux Med to największa sieć na polskim rynku usług medycznych. Prowadzi 72 własne centra medyczne i 24 przyzakładowe. Oferuje pełen zakres opieki ambulatoryjnej, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Od sierpnia 2010 roku w ramach Grupy działa szpital w Warszawie. Z Grupą współpracuje około 1500 poradni medycznych w całej Polsce. Pod opieką Grupy znajduje się ponad milion pacjentów.

Oferta Grupy Lux Med skierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie abonamentów medycznych, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ. Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.