Warszawa: nowa poradnia w CM Platany

Centrum Medyczne Platany z Warszawy rozszerzyło zakres usług o poradnię chorób siatkówki. Nowa jednostka działa w ramach poradni okulistycznej. Koszt konsultacji wynosi 180 zł. Wszystkie konsultacje specjalistyczne w tej placówce są komercyjne. W ramach...

Radomskie Centrum Onkologii przygotowuje się do Breast Cancer Unit

Radomskie Centrum Onkologii przygotowuje się do utworzenia w placówce  tzw. Breast  Cancer Unit czyli miejsca skoordynowanego leczenia raka piersi. W planach na najbliższe miesiące jest także utworzenie Colorectum Unit, czyli ośrodka kompleksowego leczenia jelita...

Enel-Med: kontynuacja działań inwestycyjnych w I kwartale 2016

Pierwszy kwartał 2016 roku oznaczał dla Centrum Medycznego Enel-Med kontynuację działań inwestycyjnych zgodnie z ogłoszoną strategią rozwoju. W tym okresie otwarta została kolejna przychodnia ogólnomedyczna zlokalizowana w Warszawie, przy ulicy Postępu oraz druga...

Radom: Centrum Onkologii edukuje pacjentów i ich rodziny

Około 80 pacjentów i członków ich rodzin wzięło udział w kolejnym spotkaniu Akademii Onkologicznej, które odbyło się 24 marca 2017 roku  w Radomskim Centrum Onkologii. Tematem tej edycji było wykrywanie i leczenie nowotworów...

Laser-Med planuje debiut na NewConnect

Spółka Laser-Med S.A. z Bydgoszczy złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek dotyczył złożenia 4.500.000 akcji na okaziciela serii...

Centrum Zdrowia Tuchów realizowało program dla seniorów

Fundacja Zdrowym Być, działająca przy Centrum Zdrowia Tuchów realizowała od czerwca do listopada 2016 roku program pod nazwą „W sile wieku – kompleksowa profilaktyka seniorów”. W cyklu spotkań wykładowych i warsztatowych poświęconych profilaktyce...

Alert konsultacyjny

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem ustawy, oprócz lekarzy rodzinnych, także lekarze...

Określono czynności zawodowe fizjoterapeuty

24 lipca 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty. Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz tych czynności w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia. Poziom podstawowy posiada...

Lux Med: nowe zabiegi w szpitalu

Lux Med rozszerzył zakres oferowanych usług o nowe zabiegi – laserowego usuwania stulejki. Zabiegi są dostępne w Szpitalu Lux Med w Warszawie. Jest to nowoczesna i bezinwazyjna metoda, zapewniająca krótki czas trwania zabiegu oraz...

Kolejna placówka medyczne w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych PZU

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim to kolejna już placówka medyczna, która przystąpiła do TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Szlaki przecierało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Był to pierwszy w...
tarsus escort
mersin bayan escort mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv konya escort