Medi-Raj: usługi w ramach kontraktu z NFZ

Centrum Medyczne Medi-Raj z Gorzowa Wielkopolskiego rozszerzyło zakres oferowanych usług o konsultacje udzielane w poradni preluksacyjnej. Usługi świadczone przez poradnię są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowa poradnia działa w placówce od 1 czerwca...

Alert konsultacyjny

21 października 2013 roku do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych zostały skierowane projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów: rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego oraz rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów. Rozporządzenie w sprawie...

Ruda Śląska: nowa placówka ŚLA

Śląskie Laboratoria Analityczne  otworzyły 21 kwietnia 2017 roku nowy punkt pobrań zlokalizowany w Rudzie Śląskiej. Placówka działa w nowo powstałym budynku Centrum Medycznego Post Medical przy zbiegu ulic Pocztowej i Dąbrowskiego. W nowym punkcie...

Swissmed: kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.  zawarł umowę z pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą udzielania świadczeń szpitalnych w zakresie okulistyki. Umowa została zawarta na okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Jej wartość...

Określono składy zespołów ratownictwa medycznego

1 kwietnia 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. Rozporządzenie określa wykaz tych świadczeń oraz warunki ich realizacji. W załącznikach do rozporządzenia zawarto warunki realizacji świadczeń...

Enel-Med: nocna pomoc ortopedy i lekarza rodzinnego w Warszawie

Centrum Medyczne Enel-Med uruchomiło w Szpitalu Centrum, działającym w Warszawie przy Alei Solidarności 128, doraźną pomoc w zakresie medycyny rodzinnej, a także ortopedyczną, pielęgniarską i diagnostyczną (RTG, TK, MRI), dostępną przez 7 dni w...

Medi-Raj organizatorem bezpłatnych badań

Centrum Medyczne Medi-Raj z Gorzowa Wielkopolskiego jest organizatorem kolejnej akcji profilaktycznej. Tym razem dotyczy ona bezpłatnych badań wad postawy u dzieci. W ramach akcji przebadanych zostanie około 200 dzieci ze szkoły podstawowej. Medi-Raj oferuje między...

Telemedycyna Polska: spadek przychodów w III kwartale 2014

Największy udział w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska w III kwartale 2014 roku miały usługi świadczone dla pacjentów indywidualnych. Odpowiadały za przychody netto ze sprzedaży o wartości 763,1 tys. zł. Spadły one w...

Enel-Med: Rada Naukowa w Enel-Sport i w Szpitalu Centrum

W klinice ortopedii i rehabilitacji Enel-Sport oraz w Szpitalu Centrum Grupy Enel-Med powołana została Rada Naukowa. Rada zagwarantuje całościowe podejście do pacjenta w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta ortopedycznego. Zadaniem Rady będzie między...

Forum pielęgniarstwa PMP prezentuje osiągnięcia sektora prywatnego

W styczniu 2015 roku pod przewodnictwem prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej Anny Rulkiewicz odbyło się spotkanie przedstawicieli Forum Pielęgniarek i Położnych PMP z Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, przedstawicielami związków zawodowych oraz...