Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie ustala wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej wraz z...

Jest projekt polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt dokumentu rządowego pod nazwą „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w roku 2018)". Podstawą do stworzenia dokumentu była opracowana w grudniu 2017...

Rośnie rynek robotów chirurgicznych w Polsce

W Polsce jest obecnie zainstalowanych siedem nowoczesnych robotów da Vinci, wykorzystywanych do przeprowadzania skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. To tyle samo co w dwa razy mniejszej pod względem ludności Rumunii i dużo mniej niż w Czechach,...

Polmed: przychodnia w CH Manhattan po modernizacji

Centrum Medyczne Polmed powiększyło swój oddział zlokalizowany w gdańskim Centrum Handlowym Manhattan. Na rozbudowanej powierzchni (prawie 900 mkw) do dyspozycji pacjentów zostały oddane gabinety lekarskie i pracownie diagnostyczne. Placówka oferuje kompleksowe usługi medyczne dla dzieci...

Od 1 lipca 2019 – SOR-y po nowemu

Od 1 lipca 2019 roku szpitalne oddziały ratunkowe zobowiązane są do prowadzenia segregacji medycznej według nowych zasad. Jest ona realizowana z wykorzystaniem systemu TOPSOR, monitorującego czas oczekiwania pacjentów na świadczenia zdrowotne. Rozporządzenie nakłada obowiązek wyznaczenia...

Pilotażowy program onkologiczny w dwóch dodatkowych województwach

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie pilotażowego programu opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej rozszerza na ten program na kolejne dwa województwa - podlaskie i pomorskie. Obecnie pilotaż jest realizowany w województwie dolnośląskim i...

Rozporządzenie będzie regulować wyżywienie pacjentów w szpitalach

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący programu pilotażowego obejmującego szpitalne żywienie kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Obecnie brak jest aktów prawnych uszczegóławiających i standaryzujących kwestie dotyczące żywienia pacjentów w szpitalach,...

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie recept

6 lipca 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące recept, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia nieprawidłowości zarówno w e-recepcie jak i w recepcie tradycyjnej, postępowanie przy jej realizacji będzie takie samo. Rozporządzenie umożliwia...

Szpitale Polskie: rehabilitacja kardiologiczna w Drawsku Pomorskim

Od 1 lipca 2019 w Drawskim Centrum Specjalistycznym, prowadzonym przez spółkę Szpitale Polskie, funkcjonuje nowy oddział rehabilitacji kardiologicznej. Świadczenia oferowane na oddziale finansowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość kontraktu na ten...

Rzeszów: poradnia psychiatryczna w Pro-Familia

Szpital Specjalistyczny Pro-Familia z Rzeszowa otworzył nową poradnię - psychiatryczną, która oferuje świadczenia dla dorosłych oraz dla dzieci. Konsultacje poradni są komercyjne. Szpital Pro-Familia prowadzi oddziały: ginekologii i położnictwa, neonatologii, urologii, chirurgii i okulistyki, laryngologii...