Dent-a-Medical: więcej pacjentów w I kwartale 2019

Spółka Dent-a-Medical w I kwartale 2019 roku uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 77 294 zł, co było wynikiem o 5,7 procenta lepszym od wyniku w I kwartale 2018 roku. Zmiana ta była związana...

Opis badań diagnostycznych jako element EDM

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej rozszerza katalog tej dokumentacji o dodatkowy dokument w postaci opisu badań diagnostycznych. Rozszerzenie katalogu EDM o opis badań diagnostycznych jest zasadne z uwagi na fakt,...

Będzie elektroniczne potwierdzenie zlecenia na wyroby medyczne

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 maja 2019, zawiera nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Projekt przewiduje wprowadzenie nowych wzorów tych...

Podpis zamiast pieczęci na skierowaniu na badania

Projekt nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie  standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych znosi obowiązek stosowania pieczęci w odniesieniu do skierowania na badanie laboratoryjne oraz autoryzacji wyników badań laboratoryjnych. Przepis ten stanowi realizację...

Szpital na Klinach nawiązuje kontakty zagraniczne

Przedstawiciele krakowskiego Szpitala na Klinach odwiedzili St. Antonius Hospital oraz klinikę neurologii i urologii onkologicznej PZNW w Gronau, w Niemczech. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji dotyczących potencjalnych obszarów współpracy. Dotyczy to szczególnie...

Poznań: Certus rozszerza zakres usług

Prywatna Lecznica Certus z Poznania w czerwcu 2019 roku otworzy nową poradnię, która będzie oferować konsultacje i zabiegi w zakresie transplantacji włosów. Poradnia powstanie w ambulatorium Certusa przy ulicy Grunwaldzkiej 156. W poradni będzie przyjmował...

W Galerii Wieliczka powstanie strefa zdrowia

Nowo powstające Centrum Handlu Zdrowia i Usług „Galeria Wieliczka” przeznacza część swojej powierzchni na działalność medyczną. Na ten cel może zostać wydzielone nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Wielkość powierzchni będzie zależała od potrzeb wynajmującego. Galeria...

Jest jednolity tekst ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst  ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Tekst uwzględnia szereg zmian wprowadzonych między innymi ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia. Poza tym test jednolity uwzględnia zmiany wynikające z przepisów...

Prawo do świadczeń bez obowiązkowej pieczątki

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które zmienia przepisy w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, likwiduje konieczność stosowania pieczątki instytucji w tym dokumencie. Nowelizacja ta wynika z przyjęcia przez...

Od 1 lipca – zmiana wynagrodzenia dla lekarzy stażystów

Od 1 lipca 2019 roku lekarz oraz lekarz dentysta  odbywający staż będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 465 zł. Tak wynika z rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza...