CDT Medicus zatrudnia nowych specjalistów

0
1042


Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus z Lubina rozszerzyło zakres oferowanych usług o konsultacje w zakresie chirurgii onkologicznej świadczone przez  nowych specjalistów. W placówce jest także możliwość wykonania zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

W Centrum wykonywane są między innymi biopsje cienkoigłowe, zabiegi na układzie chłonnym, zabiegi operacyjne na przewodzie pokarmowym oraz na tarczycy, usuwane są znamiona skórne, odbywa się leczenie zmian łagodnych i złośliwych piersi. Usługi są komercyjne. Cena konsultacji u nowych specjalistów – chirurgów onkologów wynosi 125 zł. Poza tym w placówce dostępne są także konsultacje z tej dziedziny finansowane ze środków NFZ.

CDT Medicus działa od lipca 2010 roku. Oferuje usługi w zakresie odstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, medycynę pracy, usługi szpitalne, usługi rehabilitacyjne. Prowadzi również poradnię psychologii pracy oraz dermatologii i medycyny estetycznej. Zabezpiecza imprezy masowe oraz oferuje własne abonamenty medyczne.

Medicus systematycznie zwiększa zasięg działań. Obecnie obejmuje opieką medyczną powiat lubiński, legnicki, jaworski i polkowicki, świadcząc usługi dla ok 40 000 pacjentów. Prowadzi przychodne w Lubinie (2) i w Jaworze (2) oraz przychodnie i punkty lekarskie w Chocianowie, Parchowie, Trzebnicach, Miłoradzicach i Szklarach Dolnych.

Usługi Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt z NFZ na rok 2013 ma wartość 7 565 131,39 zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w kwocie 5 126 316,55 zł, leczenie szpitalne w zakresie alergologii, geriatrii, ginekologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz otolaryngologii.

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus sp. z o.o. działa od marca 1992 roku. Udziałowcami spółki są osoby fizyczne. Zarząd tworzą: Artur Kwaśniewski (prezes zarządu), Jan Dudziak i Jan Worobiec (wiceprezesi). Spółka inwestuje kapitałowo w spółki zależne: JMC sp. z o.o. w Jaworze, CM sp. z o.o. w Legnicy, Medicus Nieruchomości sp. z o.o. oraz Centrum RED sp. z o.o. w Lubinie.