CenterMed Kielce organizatorem szkoleń dla studentów

0
790

W dniach 7 i 8 maja 2015 odbędzie się kolejna edycja corocznego wydarzenia organizowanego przez Samorząd Studencki Politechniki Świętokrzyskiej – Bezpieczne Praktyki i Środowisko. To już druga edycja programu, w której bierze udział CenterMed Kielce.

W roku 2014 przychodnia przy współpracy z firmą Emergency24 również organizowała szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym roku planowana jest dwukrotnie większa liczba uczestników.

Celem programu, stanowiącego bezpłatny, certyfikowany cykl szkoleń oraz warsztatów, jest przygotowanie uczniów i studentów do bezpiecznego wykonywania praktyk i staży lub chcących podjąć pracę zarobkową w zawodzie technicznym, również pod kątem medycznym.

Szkolenia trwają dwa dni. Pierwszy poświęcony jest między innymi tematyce ochrony przeciwpożarowej,  BHP, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnieniom dotyczącym Prawa Pracy.

Drugiego dnia odbywają się warsztaty z pomocy przedmedycznej, organizowane przez Przychodnię CenterMed Kielce przy współpracy z ratownikami medycznymi z firmy PASSIO Mateusz Mokrzycki.

Podczas szkoleń studenci zostają zaznajomieni z typowymi wypadkami przy pracy oraz innymi zdarzeniami losowymi podczas odbywania praktyk i staży. Uczą się reagować w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu, jak również udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach w pracy oraz przy pracy.

Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko objęty jest patronatem wielu krajowych, regionalnych i lokalnych instytucji oraz uczelni wyższych. Nad całością wydarzenia oraz koordynacją działań w poszczególnych miastach czuwa Naczelna Organizacja Techniczna. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Przychodnia CenterMed Kielce przy Alei 1000-lecia Państwa Polskiego działa od półtora roku. Jest to jedyna przychodnia studencka w Kielcach. Wchodzi w skład Grupy CenterMed, którą tworzą obecnie 24 placówki i jeden szpital. Grupa posiada własne, szerokoprofilowe centra medyczne w największych miastach w kraju: Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Kielcach, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku.

Z usług Grupy korzystają zarówno klienci korporacyjni, jak i indywidualni, kupujący pojedyncze wizyty, tzw. usługi fee for service. CenterMed współpracuje również z firmami ubezpieczeniowymi oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Grupa CenterMed to około 2 miliony rocznie realizowanych świadczeń medycznych, około 70 tysięcy pacjentów zapisanych do lekarzy rodzinnych, ponad 200 podwykonawców i około 3000 klientów korporacyjnych.