CenterMed Kielce: poradnia medycyny sportowej z kontraktem NFZ

0
885

CenterMed w Kielcach otworzył poradnię medycyny sportowej, która działa w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie. Poradnia powstała w Akademickim Centrum Medycznym przy Alei 1000-lecia Państwa Polskiego 17A.

Współczesna funkcja medycyny sportowej obejmuje szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną. Jej zadaniem jest utrzymanie, bądź poprawa stanu zdrowia oraz wykorzystanie wpływu aktywności fizycznej na organizm. Medycyna sportowa służy zawodowcom i amatorom, zapewniając im zabezpieczenie medyczne, profilaktykę i wsparcie szkolenia sportowego.

– Z usług poradni mogą korzystać wyczynowi zawodnicy, aby wykonać cykliczne badania i kontrole stanu zdrowia, które są wymagane przy startach w zawodach. Badania i orzeczenie stanu zdrowia są także niezbędne po przebytych urazach. Warto, aby o wizycie w poradni medycyny sportowej pamiętali także rodzice dzieci, które zaczynają poważniejszą przygodę ze sportem, np. zapisały się do szkółki piłkarskiej – mówi Bartłomiej Ostręga, prezes CenterMed Kielce.

Oferowane usługi w ramach medycyny sportowej to badania wstępne (badania dla osób rozpoczynających uprawianie konkretnej dyscypliny sportowej), badania okresowe (kontrolne badania stanu zdrowia sportowców, powtarzane co 6 miesięcy), badania kontrolne (są to badania związane z doznanymi kontuzjami i zachorowaniami), wydawanie orzeczeń i zaświadczeń, kwalifikowanie do poszczególnych dyscyplin, kompleksowe badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne.

Zakres badań lekarskich, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych jest uzależniony od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe czy kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika.

Grupę CenterMed tworzą 24 placówki i 1 szpital. Grupa posiada własne, szerokoprofilowe centra medyczne w największych miastach w kraju: Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Kielcach, a także w Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku. Placówki oferują szeroką opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną.

CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi. Grupa CenterMed to około 2 miliony rocznie realizowanych świadczeń medycznych, ponad 100 tysięcy pacjentów zapisanych do lekarzy rodzinnych, ponad 200 podwykonawców i około 3000 klientów korporacyjnych.

CenterMed prowadzi działalność w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób i badań klinicznych. Wspiera różnorodne inicjatywy, mające na celu poprawę zdrowia społeczeństwa, między innymi poprzez edukację zdrowotną, aktywizację seniorów, pomaga kołom diabetyków.