CenterMed Kielce: umowa z WOMP na badanie kandydatów do szkół

0
815


Przychodnia CenterMed Kielce Sp. z o. o. na mocy trójstronnego porozumienia ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach oraz szkołami średnimi, wykonuje badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Przyszli uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Kielcach, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, mogą poddać się badaniom lekarskim w placówce.

Badania mają za zadanie ocenić możliwość pobierania nauki na danym kierunku, przy uwzględnieniu zarówno zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, jak i stan zdrowia badanego.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego zapewnienie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Umowa została zawarta 7 maja 2014 roku w wyniku postępowania konkursowego.
– W okresie lipiec – sierpień 2014 CenterMed Kielce przebada 410 kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, tym samym oceniając możliwości nauki i późniejszej pracy młodych ludzi w danym zawodzie, jeszcze przed podjęciem edukacji – mówi Bartłomiej Ostręga, prezes zarządu CenterMed Kielce Sp z o. o. – Mamy nadzieję, że w perspektywie długoterminowej podejmowane przez nas działania będą pełniły funkcję nie tylko orzeczniczą, ale również przyczynią się do zwiększenia świadomości młodych ludzi w aspekcie profilaktyki zdrowotnej podczas nauki i pracy na stanowisku z narażeniami – dodaje.

CenterMed Kielce wchodzi w skład Grupy CenterMed oferującej usługi ambulatoryjne, diagnostyczne oraz szpitalne. Kluczowym obszarem działalności przychodni jest opieka medyczna środowisk akademickich. Placówki CenterMed znajdują się między innymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Kielcach, Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i w Brzesku.