CenterMed: kontrakt z NFZ na pielęgniarską opiekę długoterminową

0
866


Centrum Medyczne CenterMed z Tarnowa od marca 2013 roku oferuje usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Usługi te są przeznaczone dla pacjentów obłożnie i przewlekle chorych.

Usługi te świadczone są przez pielęgniarki, które ukończyły kurs pielęgniarstwa rodzinnego, geriatrycznego lub opieki długoterminowej.

CenterMed prowadzi w Tarnowie placówki przy ulicy Słonecznej 32, Piotra Skargi 29a, Chopina 4, Pułaskiego 92 oraz Zgłobickiej 9. Placówki świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, oferują konsultacje specjalistyczne i specjalistyczną diagnostykę, usługi medycyny pracy, medycyny sportowej i medycyny podróży.

Na terenie województwa małopolskiego CenterMed prowadzi także placówki w Krakowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku. Świadczone przez nie usługi są zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt zawarty przez CenterMed z małopolskim Oddziałem NFZ na rok 2013 ma wartość 3,7 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne w placówce w Krakowie (w zakresie chirurgii ogólnej, dziecięcej, ortopedii, otolaryngologii, urologii) a także profilaktyczne programy zdrowotnej. Na świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej przeznaczone jest 44 614,80 zł.

CenterMed prowadzi także placówki w Lublinie, Kielcach, Poznaniu i Warszawie, gdzie funkcjonuje sieć przychodni studenckich.