CenterMed: nowe usługi w warszawskich placówkach

0
843


Spółka CenterMed, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych na południu Polski oraz w Warszawie, rozszerzyła zakres oferowanych w stolicy usług o poradnie stomatologiczne. Obecnie usługi te dostępne są już w trzech warszawskich przychodniach.

Poradnie stomatologiczne działają w placówkach CenterMed przy ulicy Waryńskiego 10a, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 24/26 oraz przy ulicy Żwirki i Wigury 95/97. Są to trzy z sześciu przychodni studenckich, które zostały przejęte przez CenterMed w roku 2011. Pozostałe działają przy ulicach: Smyczkowej 5/7, Narbutta 85 oraz Mochnackiego 10a.

Przychodnie obejmują opieką kilkadziesiąt tysięcy studentów warszawskich uczelni. Placówki te systematycznie poszerzają oferowanych zakres usług, który jest przeznaczony  nie tylko dla studentów, ale dla szerokiego ogółu pacjentów.

Grupa CenterMed to sześć spółek, prowadzących sieć około 30 placówek medycznych działających w Tarnowie, Brzesku, Bochni, Poznaniu, Krakowie, Nowym Sączu, Lublinie i Warszawie. Grupa świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, medycyny pracy i diagnostyki obrazowej. Usługi medyczne dla studentów CenterMed oferuje także w placówkach w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.