CenterMed organizatorem szkoleń dla studentów

0
1083


Spółka CenterMed Kielce jest organizatorem warsztatów udzielania pierwszej pomocy dlastudentów. Szkolenia odbywają się w ramach przedsięwzięcia organizowanego przez samorząd studencki Politechniki Świętokrzyskiej pod nazwą Bezpieczne Praktyki i Środowisko.

Bezpieczne praktyki to bezpłatny, certyfikowany cykl szkoleń oraz warsztatów przygotowujących przyszłych praktykantów, stażystów oraz absolwentów podejmujących pracę. Szkolenia poświęcone są między innymi zagadnieniom prawa pracy, BHP, ochronie przeciwpożarowej, organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz dozorowi urządzeń technicznych.

– W ramach organizowanych przez spółkę CenterMed Kielce szkoleń studenci będą mieli szansę wzbogacić swoją wiedzę z zakresu postępowania przedmedycznego w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu –  mówi Bartłomiej Ostręga, prezes kieleckiej spółki CenterMed i szef działu zdrowia publicznego Grupy.

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani prelegenci, posiadający bogate doświadczenie w prezentowanej tematyce. Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko objęty jest patronatem wielu krajowych, regionalnych i lokalnych instytucji oraz uczelni wyższych. Nad całością wydarzenia oraz koordynacją działań w poszczególnych miastach czuwa Naczelna Organizacja Techniczna.

CenterMed Kielce wchodzi w skład Grupy CenterMed oferującej usługi ambulatoryjne, diagnostyczne oraz szpitalne. Kluczowym obszarem działalności przychodni jest opieka medyczna środowisk akademickich. Placówki CenterMed znajdują się między innymi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Kielcach, Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i w Brzesku.