CenterMed: projekt unijny dla kobiet w ciąży

0
305

Placówka CenterMed Katowice realizuje projekt pod nazwą „Katowicka Szkoła Świadomego Rodzicielstwa”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do kobiet, mieszkanek Katowic i miast ościennych, od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej oraz ich partnerów życiowych oraz innych osób wspierających kobiety ciężarne, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu będą się odbywać zajęcia z lekarzem ginekologiem, położną, psychologiem, fizjoterapeutą, masażystą, dietetykiem, seksuologiem, pedagogiem, muzykoterapeutą oraz arteterapeutą. Realizowany będzie w formie zajęć wykładowych oraz warsztatowych.

Zajęcia odbywać się będą w wybrane dni od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w siedzibie CenterMed Katowice, cykl zajęć trwa dwa miesiące.

Projekt będzie realizowany od lipca 2019 do listopada 2020 roku.

Centrum Medyczne CenterMed w Katowicach działa przy ulicy Bocheńskiego 38. Placówka oferuje szeroki zakres świadczeń. Działa tutaj poradnia POZ, a także poradnie specjalistyczne, poradnia medycyny pracy, pracownia RTG, USG oraz oferowana jest fizjoterapia ambulatoryjna.

Placówka bierze udział bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ Plus”.

Czytaj także: Katowice: CenterMed w projekcie POZ Plus>>>

Przychodnie CenterMed działają także w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie,  Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni i Brzesku. W Krakowie działa Szpital CenterMed.

Placówki sieci oferują szeroką opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.