CenterMed realizatorem programu edukacyjnego

0
823


Centrum Medyczne CenterMed z Tarnowa jest realizatorem programu edukacyjnego dla osób chorych na astmę i choroby alergiczne. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych.

Program jest finansowany w całości ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa. Program skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych chorych na astmę oskrzelową, choroby alergiczne lub POCHP i polega na prowadzeniu cyklu warsztatów edukacyjnych oraz rehabilitacji oddechowej. Celem kursu jest zapoznanie chorych z przebiegiem i sposobami leczenia choroby. Zdobyta wiedza pozwala na umiejętność samoobserwacji i samokontroli stanu zdrowia oraz umiejętnego reagowania na zaostrzenia choroby, które mogą być związane z nieumiejętnym stosowaniem leków.

Szkolenia i warsztaty będą się odbywały w przychodni CenterMed w Tarnowie, która mieści się przy ulicy Słonecznej 32. Placówka ta została na początku 2013 roku powiększona o dodatkowe 500 mkw powierzchni. Przychodnia oferuje konsultacje specjalistyczne, medycynę pracy i diagnostykę. Usługi są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne.

Grupa CenterMed to sześć spółek, prowadzących sieć około 30 placówek medycznych działających w Tarnowie, Brzesku, Bochni, Poznaniu, Krakowie, Nowym Sączu, Lublinie i Warszawie. Grupa świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, medycyny pracy i diagnostyki obrazowej.  CenterMed prowadzi również sieć przychodni studenckich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.