Centra Medyczne Medyceusz: inwestycja w poradnię pediatryczną

0
964

Centrum Medyczne Medyceusz z Łodzi powiększyło poradnię pediatryczną działającą w oddziale Bazarowa o dodatkową przestrzeń. Poradnia dzieci zdrowych zyskała osobne wejście od strony ulicy Bazarowej. W poradni działa także punkt szczepień oraz pracownia USG, w tym poradnia preluksacyjna.

Poza tym Centrum Bazarowa oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy oraz diagnostyki obrazowej (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, badania USG, RGT, mammografia i densytometria). Można tutaj także wykonać między innymi badania audiometryczne, spirometryczne, OCT/GDX, kolonoskopię, bronchoskopię, EEG i EMG. W placówce działa także laboratorium diagnostyczne, dział rehabilitacji oraz szpital, który prowadzi oddziały chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej oraz chirurgii jednego dnia.

Centra Medyczne Medycuesz to sieć prywatnych klinik medycznych w Łodzi. Pierwsze Centrum Medyczne Medyceusz założone zostało w 1999 roku. Pozostałe oddziały są zlokalizowane przy ulicach: Spornej 83, Studzińskiego 61 oraz Batalionów Chłopskich 14. Placówki oferują usługi POZ, ambulatoryjna opiekę specjalistyczną, diagnostykę i rehabilitację.

Usługi placówek zarówno komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt zawarty na rok 2015 ma wartość prawie 7,2 mln zł i dotyczy usług w zakresie AOS, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, profilaktycznych programów zdrowotnych, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz leczenia szpitalnego (chirurgia ogólna oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu).