Central Europe Genomics Center: umowa z PAN

0
1565

Central Europe Genomics Center sp. z o.o. podpisała umowę z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN dotyczącą wykonania tzw. Genomicznej Mapy Polski. Oferta spółki została wybrana w wyniku przetargu. Wartość umowy to 63 338 850 zł brutto.

Genomiczna Mapa Polski powstanie w wyniku wykonania 5000 sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych.

Należy do nich genom referencyjny czyli zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA. W przyszłości ma on służyć jako standard wykorzystywany w badaniach medycznych, genomicznych lub genetycznych prowadzonych na populacji polskiej oraz zawierać opis genomicznych zasobów tej populacji, możliwy do wykorzystania w badaniach ogólnoeuropejskich oraz ogólnoświatowych;

Drugim produktem jest baza danych, czyli odpowiednie zabezpieczenie danych heterogenicznych o różnym stopniu przetworzenia, powiązanych z informacjami pochodzącymi z 5000 genomów. W przyszłości architektura ta będzie mogła być wykorzystana przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia do gromadzenia i udostępniania lekarzom wybranych danych genetycznych kluczowych do personalizacji leczenia. Dane genetyczne i informacja o mutacjach danego pacjenta ma wpływ na personalizacje leczenia, między innymi na dobór skutecznego leku który u pacjenta jest najefektywniejszy, czy na indywidualny dobór dawki leku.

Pozostałe produkty to mapa zmienności genetycznej, czyli zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących badaniu zmienności genetycznej populacji, prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy powiązań pomiędzy fenotypem a genotypem oraz prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy zmienności genetycznej mniejszości etnicznych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (Lider Konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (spółka zależna Inno-Gene S.A.) jako Partner Biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104.867.454,23 zł, a kwota dofinansowania to 68 mln zł.

Dzięki udziałowi w konsorcjum i projekcie Centrum Badań DNA uzyska dostęp do powstałej infrastruktury i narządzi informatycznych również w celu ich komercyjnego wykorzystania oraz współudział we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

Inno-Gene posiada także 26,5 procenta udziałów w kapitale zakładowym spółki Central Europe Genomics Center.

Oprócz spółki Centrum Badań DNA Grupę Inno-Gene tworzą także: spółki Medgenetix i Medgenetics, zajmujące się komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych, spółka bioinformatyczna Vita in Silica oraz spółki: Med4One i Genomix, które realizują projekty związane z opracowaniem innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej.