Centrum Amethyst wiodącym ośrodkiem radioterapii

0
1410

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie jest największym – pod względem liczby leczonych pacjentów – ośrodkiem radioterapeutycznym w Małopolsce. Z raportu krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej wynika też, że w zestawieniu liczby mieszkańców przypadających na jeden akcelerator województwo małopolskie zajmuje 8. miejsce, a na jeden aparat do brachyterapii – 5. pozycję.

„Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2016 r.” zawiera szczegółowe dane dotyczące placówek radioterapii, personelu i wyposażenia w sprzęt w ujęciu ogólnokrajowym oraz w rozbiciu na województwa. Dzięki temu pozwala ocenić dotychczasowe działania prowadzone w tej dziedzinie medycyny oraz racjonalnie planować kolejne na najbliższe lata.

Opracowanie pokazuje, że o ponad jedną trzecią zmniejszyła się w Polsce liczba osób przypadających na jeden akcelerator do radioterapii: w 2009 roku było to ponad 385 tysięcy osób, w 2016 roku – około 245 tysięcy. W Małopolsce ten spadek wyniósł ponad 40 procent.

Obecnie w województwie małopolskim działa 14 akceleratorów, a w czołówce są Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie (cztery aparaty) oraz krakowskie Centrum Radioterapii Amethyst i Zakład Radioterapii w Tarnowie (po trzy aparaty). Natomiast pod względem liczby leczonych pierwszą lokatę zajmuje Centrum Radioterapii Amethyst.

W 2016 roku leczono w nim 2411 pacjentów, personel udzielił też ponad 9 tysięcy konsultacji radioterapeutycznych. Do końca listopada 2017 roku od chwili powstania placówki w grudniu 2013 roku przyjęto tutaj ponad 7,7 tysiąca osób. Z tej liczby 2373 osoby były przyjęte w roku 2017 (od stycznia do końca listopada 2017). Miesięcznie trafia tutaj około 220-230 chorych. W porównaniu do danych z pierwszego roku działalności krakowskiego ośrodka leczy się w nim prawie 2,5 raza więcej pacjentów.

Pacjenci placówki trafiają tutaj głównie z terenu Małopolski, między innymi z Bochni, Skawiny czy Myślenic, Oświęcimia, Tarnowa, Krynicy-Zdrój czy Zakopanego. Zgłaszają się tu także osoby z innych województw, krakowskie centrum świadczy także usługi medyczne dla Ukraińców.

Amethyst Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących   się w najnowszych terapiach onkologicznych, szczególnie w radioterapii. Koncepcja sieci zakłada harmonijne połączenie kompetencji lekarzy, fizyków medycznych i techników z   najnowocześniejszym sprzętem i technologiami medycznymi.

Drugie w Polsce Centrum Radioterapii Amethyst powstaje przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Zgorzelcu.