Centrum Amethyst współpracuje z uczelnią medyczną

0
56

Centrum Radioterapii Amethyst, działające przy Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie, współpracuje z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 50-ciu studentów piątego roku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu tej uczelni zakończyło właśnie zajęcia w ramach przedmiotu – Onkologia i opieka paliatywna.

Drugi blok zajęć dla kolejnych studentów odbędzie się w semestrze letnim. Kierownikiem tego przedmiotu jest dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst oraz ordynator Oddziału Radioterapii Szpitala Rydygiera w Krakowie.

Przedmiot Onkologia i opieka paliatywna obejmuje 30 godzin wykładów oraz konwersatoriów i 45 godzin ćwiczeń. Do prowadzenia zajęć zostali zaproszeni lekarze specjaliści, którzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym. Program obejmie również pracę z psychologiem dotyczącą komunikacji z chorym i jego rodziną. Studenci mają możliwość zapoznania się z działaniem zespołów wielospecjalistycznych i specjalistycznego sprzętu, ponieważ część zajęć ma charakter praktyczny. Wykłady odbywają się on-line, ale ćwiczenia, z zachowaniem reżimu sanitarnego, prowadzone były stacjonarnie w Centrum Radioterapii Amethyst i w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie.

– Zwracamy szczególną uwagę na „czujność onkologiczną”, kluczową dla wczesnego rozpoznawania nowotworów oraz rolę leczenia skojarzeniowego polegającego na zastosowaniu kilku metod terapeutycznych u tego samego pacjenta, co umożliwia uzyskanie najlepszych wyników terapii. Współczesna onkologia jest pracą zespołową, która wymaga współpracy wielu specjalistów  – podkreśla dr Marcin Hetnał.

Czytaj także: Opieka zdrowotna nakierowana na wartość lepiej zaspokaja potrzeby pacjentów>>>

Rocznie w Polsce odnotowuje się 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory, a szacuje się, że liczba ta może wzrosnąć do 185 tysięcy w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Tymczasem pogłębia się deficyt wyspecjalizowanych lekarzy, którzy mogliby podjąć się opieki nad pacjentami chorymi na raka.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego była pierwszą w Polsce prywatną uczelnią, która uzyskała prawo do kształcenia na kierunku lekarskim. Obecnie studia takie oferują także trzy inne prywatne uczelnie: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Amethyst  Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w radioterapii, które działają we Francji, Rumunii, Austrii i Włoszech.

W Polsce od 2013 roku funkcjonuje Centrum Radioterapii Amethyst, ośrodek działający w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Rocznie leczy się tam ponad 2,5 tysiąca pacjentów onkologicznych.