Centrum Badań DNA realizatorem projektu dotyczącego płynnej biopsji

0
1078

Centrum Badań DNA z Poznania podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. „Płynna biopsja – narzędzie do wykrywania odcisków raka we krwi obwodowej pacjentów z rakami głowy i szyi”. Centrum realizuje projekt jako część konsorcjum, którego liderem jest  Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W skład Konsorcjum wchodzą także: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Instytut Genetyki Człowieka PAN.

Centrum Badań DNA o wnioskowało na realizację o kwotę w wysokości 4.143.012,50 zł, z czego budżet spółki wynosi 1.629.375 zł. Realizacja badań klinicznych planowana jest w okresie 2018-2019, a wdrożenie w roku 2020.

Projekt dotyczy opracowania unikalnych na świecie narzędzi do diagnostyki, monitorowania postępu i personalizacji leczenia pacjentów z rakami głowy i szyi w oparciu o markery we krwi obwodowej (tzw. płynna biopsja).

Centrum jest konsorcjantem odpowiedzialnym za wykonywanie kluczowych badań w technologii NGS, walidację oraz wdrożenie efektów projektu.

Prognozy rozwoju globalnego segmentu rynku liquid biopsy (płynnej biopsji) sugerują iż osiągnie on wartość 1,66 mld USD do 2021 roku, z szacowanych 0,58 mld USD w roku 2016 (dane Markets and Markets).

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. znajduje się w Poznaniu przy ulicy Inflanckiej. Jest to ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowoczesnych technologii w zakresie analiz DNA, a tym samym wprowadzenie na rynek najnowocześniejszej diagnostyki medycznej. Firma prowadzi własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi z całego świata.

Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie innowacyjnych na skalę światową testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty.

Centrum Badań DNA to spółka zależna Inno-Gene S.A., do której należy także spółka NewLab Systems.