Centrum Badań DNA: umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

0
832

Centrum Badań DNA sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu dotyczącego opracowania innowacyjnych testów genetycznych w oparciu o technologię NGS. Wartość projektu to 4 268 100 zł.

Projekt jest dofinansowany z działania 1.4 POIG (Innowacyjna Gospodarka). Wartość dofinansowania to 3.224.990,00 zł, co stanowi 75,56 procent wartości projektu. Planowany okres realizacji projektu to lata 2013 – 2015.

Projekt ma na celu rozszerzenie działalności i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych z zakresu genetyki człowieka. Inwestycja umożliwi spółce rozszerzenie zakresu jej działalności w segmencie medycyny spersonalizowanej.

Centrum Badań DNA Sp. z o.o., działające w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza, to spółka zależna Inno-Gene S.A., która działa od kwietnia 2010 roku. Celem firmy jest stworzenie portfela specjalistycznych spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie Research&Development, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych. Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie innowacyjnych na skalę światową testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty. Do Inno-Gene należy też spółka NewLab Systems. Założycielami spółki Inno-Gene oraz członkami zarządu są Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz. Spółka jest notowana na NewConnect.