Centrum Diagnostyki Politechniki Łódzkiej realizuje programy profilaktyczne

0
803

NZOZ Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej realizuje programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na rok 2013 Centrum posiada kontrakt z NFZ o wartości 1 008 511,40 zł.

Środki te finansują świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (dermatologia i wenerologia, położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna) oraz programy zdrowotne dotyczące profilaktyki raka piersi. Kontrakt z Funduszem zawarty przez placówkę na rok 2012 miał podobną wartość.

Centrum świadczy także usługi specjalistyczne z zakresu chirurgii plastycznej, onkologii, laryngologii, pneumologii, urologii, rehabilitacji i stomatologii. W pracowniach NZOZ-u  prowadzona jest diagnostyka medyczna z zastosowaniem różnorodnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, takich jak: światło laserowe, promieniowanie rtg (mammografia) i ultradźwięki (USG).

Poza działalnością medyczną Centrum zajmuje się badaniami naukowymi. Jest to pozawydziałowa, samofinansująca się jednostka Politechniki Łódzkiej, która została powołana w 1994 roku w celu badania oddziaływania światła laserów na organizm ludzki oraz wdrażania nowych metod leczenia z zastosowaniem technik laserowych. Jest to jedyny w Europie ośrodek laserowy dysponujący ponad 30-toma najwyższej jakości laserami i doskonale wyszkolonym personelem.

Centrum współpracuje z wieloma zakładami i klinikami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wieloma wydziałami i instytutami Politechniki Łódzkiej a także z wieloma instytucjami w Polsce i na całym świecie, między innymi z Politechniką Lwowską, Optoelektroniczną Firmą A.R.T.-Photonics GmbH z Berlina i z Instytutem Optoelektroniki z Pekinu. Dzięki tej współpracy w Centrum są wykonywane zabiegi unikalne w skali światowej.