Centrum Genetyki Medycznej: nowe badania w ofercie

0
917


Centrum Genetyki Medycznej Genesis z Poznania wprowadziło nowe usługi. Są to badania dotyczące diagnostyki pięciu patogenów oraz diagnostyki predyspozycji do rozwoju celiakii, opartej na czułym teście molekularnym.

Centrum Genetyki Medycznej Genesis działa od 1999 roku (początkowo działało jako Centrum Genetyki Medycznej, od 2009 roku pod obecną nazwą). Specjalizuje się w diagnostyce chorób genetycznych, wad wrodzonych, niepowodzeń rozrodu i poradnictwie genetycznym.

Poradnie Genetyczne Genesis działają w Poznaniu (przy ulicy Grudzieniec 4) oraz w Zielonej Górze (przy ulicy Towarowej 20). Poza tym Centrum posiada 25 placówek partnerskich na terenie całej Polski.

Centrum to jedyna w Polsce placówka medyczna posiadająca tak szeroką ofertę badań genetycznych (ponad 200) i udzielająca konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego. Realizuje świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kontrakt placówki z NFZ zawarty z Wielkopolskim Oddziałem Funduszu ma wartość 3 173 338,80 zł, z Lubuskim Oddziałem – 33 020,00 zł.