Centrum Kelles w programie zwalczania otyłości

0
847

Centrum Medyczne Kelles z Nowego Sącza rozpoczęło przy współpracy z Instytutem Zdrowej Żywności i Żywienia oraz Fundacji Szwajcarsko-Polskiej i Polskim Towarzystwem Dietetyki program „Wdrażanie zdrowego trybu życia dla osób z nadwagą i otyłością”.

Rekrutacja do programu była przeprowadzona w czterech placówkach, w Centrum Medycznym Batorego, w NZOZ-ie Meda, NZOZ-ie Łukowica i NZOZ-ie w Klęczanach. Do programu zostało zakwalifikowanych 50 pacjentów. Z konsultacji indywidualnych w zakresie dietetyki w Centrum Kelles mogą także korzystać pacjenci, którzy nie zakwalifikowali się do programu.

Program ten to przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim skierowane do  osób z nadwagą i otyłością. Przewiduje przeprowadzenie 32 edycji (po dwie w każdym województwie) 12-tygodniowych programów redukcji masy ciała, w których pacjenci (po około 50 osób) będą objęci kompleksową opieką dietetyków, rehabilitantów i psychologów a także kontrolą lekarską.

Programem mogą być objęte placówki, w których istnieją warunki do przeprowadzenia planowanych działań (zaplecze pod postacią sali ćwiczeń i basenu, zakładu wykonującego próbę wysiłkową, możliwość współpracy z psychologami).

Poza tym równolegle do trwającego w danym województwie 12-tygodniowego programu redukcji masy ciała zorganizowane zostaną w 3-4 przychodniach POZ dietetyczne punkty konsultacyjne, w których pacjenci z nadwagą i otyłością (po około 48 osób w każdej przychodni)  będą mogli korzystać z bezpłatnych porad dietetycznych. Będą one udzielane przez wykwalifikowanych dietetyków wyłonionych na drodze konkursu do udziału w projekcie przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Centrum Kelles działa od 1999 roku. Na początku działalności specjalnością placówki była rehabilitacja. W procesie dalszego rozwoju Centrum rozszerzyło zakres usług o nowe specjalizacje. Obecnie działa tutaj kilkanaście poradni, między innymi chorób metabolicznych, endokrynologiczna, psychiatryczna, leczenia nerwic, dermatologiczna, neurologiczna, onkologiczna, medycyny pracy. Usługi Centrum są komercyjne.

Centrum prowadzi placówki przy ulicach I Brygady 83 oraz Kochanowskiego 2.