Centrum Lotos zainteresowane uzdrowiskiem w Rabce

0
1030

Na kolejne zaproszenie Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące nabycia udziałówuzdrowiska Rabka ofertę złożyło między innymi Europejskie Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne Lotos Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce Zdroju. Lotos kupuje też uzdrowisko Horyniec.

Pozostałymi oferentami są: PTS RABKA Sp. z o.o. z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich, Raba Wyżna oraz Jan Andrzej Wieczorkowski, zamieszkały w Krakowie. Do nabycia jest 1.939.500 akcji stanowiących 91,06 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A.

To już kolejne ogłoszenie dotyczące sprzedaży udziałów uzdrowiska w Rabce. Na ogłoszone w roku 2011 zaproszenie oferty złożyli: Artmedik, spółka prowadząca szpitale w Jędrzejowie i w Kielcach, a także STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni i Konsorcjum: Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie i Laskowski Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie. 4 stycznia 2012 r. Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o zamknięciu bez rozstrzygnięcia negocjacji dotyczących sprzedaży udziałów tego uzdrowiska.

Uzdrowisko Rabka specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu oddechowego, przemiany materii, narządu ruchu., a także schorzeń kardiologicznych u dzieci i dorosłych. Liczy około 700 łóżek, umiejscowionych w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. Uzdrowisko ma zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość kontraktu na rok 2012 wynosi 7,4 mln zł.

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne Lotos Sp. z o.o. mieści się w Rabce Zdroju przy ulicy Kilińskiego 1. Prezesem spółki jest Beata Maria Stolarczyk. Centrum kupi także 14.144 udziały stanowiące 89,26 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. 16 marca 2012 miało miejsce parafowanie projektu umowy sprzedaży. Cena za udziały wyniesie około 7 mln zł.